ហ៊ានប្រថុយទេ ជាង៤ពាន់ដុល្លារឆឹបៗ ប្រសិនហ៊ានឱ្យចាក់វីរុស Covid-19 ចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើពិសោធន៍ផលិតវ៉ាក់សាំងថ្មី!

ដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយថា ​វីរុសកូរ៉ូណា  Covid-19  បាននឹងកំពុងតែរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងពាសប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក ​ហើយបានធ្វើឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើនបានដុតដៃដុតជើងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងការពារ ​និងព្យាបាលវីរុសនេះ  ដ្បិតប្រទេសជាច្រើនបានប្រកាសការរកឃើញតែក៏មិនទាន់មានវីធីណាមួយប្រកាសជាផ្លូវការនោះឡើយ។

25723646 8090761 Image A 1_1583741894694

ជាក់ស្តែងសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអង់គ្លេសក៏កំពុងតែស្វែងរក និងសិក្សាពីវីរុសនេះផងដែរ ដោយថ្មីៗនេះពួកគេបានរកឃើញរបកគំហើញថ្មីមួយតែទាមទារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការពិសោឌន៍ចំនួន  ២៤​នាក់ ដើម្បីមកធ្វើការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 នេះ ហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ៗនឹងត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន £3,500 ឬប្រមាណជា ៤ ៥៦៥ ដុល្លារអាមេរិក ផងដែរ ប្រសិនជាពួកគេចូលរួមការពិសោធន៍នេះ។

25724260 8090761 Image A 3_1583743165992

បើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ The Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍បានឱ្យដឹងថា ពួកគេនឹងធ្វើការពិសោធន៍ដោយចាក់បញ្ចូលវីរុសកូរ៉ូណាខ្សោយចំនួន ២ប្រភេទគឺប្រភេទ 0C43 និង 229E ចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង ២៤នាក់ ហើយបន្ទាប់មកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលទើបរកឃើញប្រមាណជា ២០​ ប្រភេទផ្សេងគ្នាចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ថែមទៀត ដើម្បីពិសោធន៍ថា តើវ៉ាក់សាំងប្រភេទមួយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្ពស់ជាងគេ និងប្រើបានជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទណាបានច្រើនជាងគេ។​

25723766 8090761 Image A 2_1583741902217

24851786 8090761 A_coronavirus_vaccine_could_be_available_within_months_an_Oxford A 7_1583744334963

ដ្បិតតែស្តាប់ទៅមើលដូចគ្រោះថ្នាក់  ដែលប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាទៅល្ងង់ចាក់ឱ្យខ្លួនឯងផ្ទុកវីរុស  Covid-19  នេះទេមែនទេ? តែបើតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានអះអាងថា ការពិសោធន៍នេះនឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តឡើយ ឱ្យតែពួកគេព្រមធ្វើពិសោធន៍ដោយបានប្រាក់ចំនួនជាង  ៤០០០ដុល្លារត្រលប់ទៅវិញទៀតផង៕

ប្រភព៖ ​DailyMail