៤ករណីថ្មីបន្ថែមទៀត តេស្តឃើញវិជ្ជមាន កូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា

សេចក្ដីប្រកាសជាថ្មី គិតមកត្រឹមយប់ថ្ងៃទី ២០ មីនា ឆ្នាំ ២០២០នេះ ចំនួន អ្នកឆ្លងវីរុស កូវីដ ១៩ បានឡើងដល់ ៥១នាក់ហើយ ក្នុងនោះដែរ ស្រី៤នាក់ និងប្រុស ៤៧នាក់។

គួរបញ្ជាក់ថា ករណីថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ គឺយើងបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានចំនួន ៤ករណីបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះរួមមាន ៖

១. ជនជាតិម៉ាឡេ ១ករណី នៅខេត្តកំពង់ចាម។

២. នៅភ្នំពេញ ១ករណី ជនជាតិខ្មែរ។

៣. បាត់ដំបង ២ករណី ជាជនជាតិខ្មែរ។

90202668_2877988075573613_3398490695135133696_n

90060905_2877988095573611_3327164237674971136_n