លទ្ធផលតេស្តរកវិជ្ជមានកូវីដ១៩នៅថ្ងៃនេះ មាន១ករណី និងព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ អំពីលទ្ធផលការធ្វើតេស្តរកវិជ្ជមានកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា គឺរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន ១ករណី ជាបុរស ជនជាតិខ្មែរ រស់នៅក្នុងអគារមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុ។

91835655_2906375529401534_4181988984437604352_n

91447006_2906375549401532_2619706557641785344_n