រូបភាពដ៏កម្រដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញ ចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍នៅទីក្រុងវូហាន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្លៀកពាក់ដូចអវកាសយានិក

រូបភាពកម្រមួយចំនួន បានបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនអនុវត្តការសិក្សាឯកសណ្ឋានអវកាសនៅមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសដែលបានបង្កើតទ្រឹស្តីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេលកំពុងតែមានជំងឺរាតត្បាត។

វិទ្យាស្ថានវ៉ូហាន់នៃវីសាស្រ្តវិទ្យា ដែលផ្ទុកវីរុសសម្លាប់មនុស្សជាង ១៥០០ នាក់ មានឯកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពី “ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត” ជាពិសេសវីរុសដែលត្រូវបានកកើតឡើងដោយសត្វប្រចៀវ។

ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុស កូរ៉ូណា បានលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងទីក្រុងកាលពីខែធ្នូ វិទ្យាស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់ ៣៤ លានផោន បានស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃទ្រឹស្តីឃុបឃិតដែលបង្ហាញថាកំហុសនេះមានប្រភពចេញពីទីនោះ។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពមួយចំនួន ដែលថតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្រុងវូហាន ៖

27004984 8204707 Image A 31_1586450379224

27004990 8204707 Image A 18_1586449445282

27004998 8204707 Image A 29_1586450149957

27005000 8204707 Image A 19_1586449450167

27005306 8204707 Image A 21_1586449689839

27005310 8204707 Image A 22_1586449691855

27007596 8204707 Image A 32_1586450386879

27007616 8204707 Image A 14_1586449114196

27007618 8204707 Image A 37_1586450737016

27007624 8204707 Image A 38_1586450743968

27007628 8204707 Image A 20_1586449677033

Screen Shot 2020 04 10 At 9.39.04 AM