ផ្ទុះភ្នំភ្លើង Krakatoa ធ្វើឱ្យមនផ្សែងខ្មួរខ្មាញ់ ចូលទៅក្នុងអាកាស ដែលមានចម្ងាយ ១៥០គីឡូម៉ែត្រ ពីទីក្រុង ចាកាតា ( មានវីដេអូ )

ភ្នំភ្លើង Krakatoa នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានផ្ទុះឡើងនៅវេលាម៉ោង១១យប់ ធ្វើឱ្យមានផ្សែងផេះ ១៥ គីឡូម៉ែត្រ បាញ់ឡើងទៅលើអាកាស។ ភ្នំភ្លើងនេះដែរ មានចម្ងាយ ១៥០គីឡូ ពីទីក្រុងចាកាតា។

រូបភាពផ្កាយរណបបានរកឃើញ “ការផ្ទុះដ៏ធំសម្បើម” ជាមួយនឹងផេះ និងផ្លោងបាញ់ចម្ងាយ ១៥ គីឡូម៉ែត្រ (៤៧.០០០ ហ្វីត) ចូលទៅក្នុងមេឃ។

ភ្នំភ្លើងនេះបានបាត់បង់កម្ពស់ជាង ២ ភាគ ៣ នៃកម្ពស់របស់វា បន្ទាប់ពីការផ្ទុះ ដែលបង្កឱ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមិដែលបានសម្លាប់មនុស្ស ៤០០ នាក់៕

5611466 6337713 Image A 2_1540990004154

27061708 0 Image A 1_1586561274914

27061740 8209617 Image A 7_1586561342050

27061950 8209617 Image A 9_1586561963337

27062064 8209617 Image A 10_1586563176734

27062808 8209617 MAGMA M 1_1586565726676

ប្រភព ៖ Daily Mail