សេចក្តីជូនដំណឹង! អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្តាច់ភ្លើងពីព្រឹកទល់ល្ងាច ចាប់ពីស្អែកទៅ នៅតាមខណ្ឌទាំងនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានប្រកាសជម្រាបសាធារណៈជនថា: អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅតាមតំបន់ក្នុងសង្កាត់​/ខ័ណ្ឌនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម។ ដូច្នេះហើយសូមសារធាណៈជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

93790698_1757732687702596_3074887122952388608_o

93999527_1757732817702583_6666300765407019008_o