ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញការសិក្សាថ្មី ភ្នែកឡើងពណ៌ផ្កាឈូក ជារោគសញ្ញាទើបកើតមាន ចំពោះអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី បានរកឃើញថាវីរុសនៅតែបន្តកើតមានចំពោះស្ត្រីអាយុ ៦៥ ឆ្នាំម្នាក់ ដោយរោគសញ្ញាភ្នែកឡើងពណ៌ផ្កាឈូក ក្នុងរយៈពេល ២១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងមានរោគសញ្ញាដំបូង។

របាយការណ៍បានលេចចេញពីមនុស្សដែលមានភ្នែកពណ៌ផ្កាឈូក ដែលមានជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកជំងឺដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយរោគសញ្ញានេះនៅទាបនៅឡើយទេ។

ការស្រាវជ្រាវថ្មីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលការចៀសវាងប៉ះមុខ និងភ្នែក គឺសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ។ ភ្នែកពណ៌ផ្កាឈូក ឬកូវីដ១៩ អាចបណ្តាលមកពីបាក់តេរី និងវីរុសជាច្រើន ទោះបីជាជំងឺនេះកើតឡើងញឹកញាប់ក៏ដោយ៕

27565212 8250463 Image A 8_1587682289332

27577206 8250463 Image A 9_1587682962999

ប្រភព ៖ Daily Mail