គួរឱ្យស្ដាយ! អាជ្ញាធរជប៉ុន សម្រេចកាត់ផ្កានៅសួនដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសនេះចោល ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកចូលទស្សនា

ជាធម្មតា សួនផ្កាស្រស់នៅទីក្រុងសាគូរ៉ា ភាគខាងកើតទីក្រុងតូក្យូ ជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការចូលទស្សនាផ្កាចម្រុះពណ៌ ក៏ជាសួនដ៏ធំ និងល្បីល្បាញផងដែរ។

ប៉ុន្តែព្រោះតែប្រទេសនេះ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការណ៍ឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គម ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ​អាជ្ញាធរក៏បានសម្រេចចិត្ដកាត់ផ្កានៅក្នុងសួនដ៏ល្បីល្បាញនេះចោល ដើម្បីបញឈប់អ្នកទេសចរ កុំឱ្យប្រមូលផ្ដុំក្នុងការចូលទស្សនាជាបន្តទៀត។

លោក Sakiho Kusano មន្ត្រីទេសចរណ៍ទីក្រុងបាននិយាយថា “ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានមកលេងកម្សាន្តនៅចុងសប្តាហ៍នៅពេលដែលផ្កានេះរីកពេញសួន។ វាបានក្លាយជាការប្រមូលផ្តុំគ្នា ដូច្នេះយើងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើការសម្រេចចិត្តកាត់ផ្កានោះចោលទេ៕

27499744 8244501 The_sea_of_pink_and_red_which_once_carpeted_the_7_000_square_met A 2_1587553392393

27499784 8244501 A_worker_dismantles_a_pathway_in_a_field_in_the_Sakura_Furusato_ A 5_1587553392398

27500814 8244501 More_than_100_000_tulips_have_been_razed_in_Sakura_Furusato_Squa A 1_1587553392341

27500844 8244501 Parts_of_the_fields_even_appear_to_have_become_mud_baths_with_al A 34_1587550953969

27500864 8244501 The_rows_of_pink_and_red_which_typically_carpet_the_7_000_square A 39_1587550954106

27502322 8244501 Image A 46_1587551334996

27502326 8244501 A_woman_takes_a_photograph_of_the_gutted_gardens_as_a_man_cycles A 3_1587553392394

27502340 8244501 Green_tulip_stalks_sprout_up_from_the_ground_after_the_gardens_w A 4_1587553392396

27502478 8244501 The_occasional_rose_poked_up_among_the_stalks_where_the_plants_h A 7_1587553392402

ប្រភព ៖ Daily Mail