អាជ្រួញមួយក្បាល ត្រូវបានគេរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សត្វឆ្កែមួយក្បាលមានឈ្មោះថា វីនស្តុន គឺជាឆ្កែដំបូងគេនៅអាមេរិក ដែលបានធ្វើតេស្ត៍ឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-១៩ បន្ទាប់ពីឆ្លងពីម្ចាស់របស់វាដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះ។

វីនស្តុន ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារម៉ាកលែន ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឆាឡិនហ៊ីល រដ្ឋខារ៉ូលីណា សហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាមួយនៅឯអ្នកឧកញ៉ាដែលក្នុងនោះសត្វចិញ្ចឹមក៏ត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត៍និងធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះវីរុសនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា។

Helen McLean និងប្តីរបស់នាងឈ្មោះ Samuelដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយកូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Ben សុទ្ធតែធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែគ្មានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ចំណែកឯកូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនេះ មិនមានវិជ្ជមាននោះឡើយ៕

27746852 8264949 Image A 25_1588077253192

27746868 8264949 Image A 21_1588077179965

27746870 8264949 Image A 24_1588077222010

27747248 8264949 Image M 23_1588077189326

ប្រភព​ ៖ Daily Mail