រកឃើញសាកសពចំនួន ២៥ និងកាបូបចំនួន ៥ ដែលមានសាកសពសនៅខាង បានកប់នៅឯកសិដ្ឋានមួយក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ

ម៉ិកស៉ីកូ ៖ ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីស បានប្រទះឃើញសាកសពចំនួន២៥នាក់ ព្រមទាំងកាបូបចំនួន៥ ថែមទាំងមានសាកសពនៅក្នុងនោះបន្ថែមទៀត បានកប់នៅក្នុងផ្នូរនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែង នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសម៉ិកស៉ីកូ។

អាជ្ញាធរបានរកឃើញផ្នែករាងកាយមនុស្សជាច្រើន និងចំណាយពេលបីថ្ងៃដើម្បីរៀបចំផ្ទះដែលមិនទាន់សាងសង់រួច និងតំបន់ជុំវិញនៅខាងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋាភិបាល។

28352746 8316129 The_state_prosecutor_s_office_in_Jalisco_Mexico_said_forensic_wo A 8_1589392282563

ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីវិទ្យាស្ថាន Jalisco នៃវិទ្យាសាស្ត្រកោសល្យវិច្ចយបានជីករណ្តៅមួយហើយបានរាយការណ៍ថា មានសាកសពចំនួន ២៥ រួមជាមួយនឹងកាបូបចំនួន ៥ និងមានផ្ទុកសាកសពមនុស្សបន្ថែមទៀត។

ការរកឃើញរណ្តៅដ៏ធំនេះ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅចាលីស្កូ ចាប់តាំងពីខែមីនា នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីម៉ិចស៊ីកូ Andrés Manuel López Obrador បានប្រកាសពីភាពអាសន្ន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-១៩ ដែលពិតជាមិនបានរារាំងក្រុមក្មេងទំនើង និងក្រុមកាតែលពីការធ្វើខុសរបស់ពួកគេឡើយ៕

28352714 8316129 Image M 16_1589389545792

28352716 8316129 Image M 23_1589389831889

28352756 8316129 Image M 15_1589389528212

28352764 8316129 Image M 17_1589389710029

ប្រភព ៖ Daily Mail