២២ សន្លឹក​ បង្ហាញថាទិដ្ឋភាពរបស់ពិភពលោកនៃភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន!

ពពកមានទម្រង់មិនធម្មតា ផ្លេកបន្ទោល និងទន្លេដែលមានភាពស្រស់ស្អាត។ រូបភាពពីសម្រស់ធម្មជាតិហើយវាទាក់ទាញអារម្មរបស់យើង ហើយបើសិនជាអាចយើងពិតជាចង់ឃើញសម្រស់ធម្មជាតិបែបនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែក។ ចង់ដឹងថាវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះមកទស្សនាជាមួយគ្នា។

A post shared by Iris (@eyris_ackermann) on

A post shared by @jessijyrankophotos on

១០

A post shared by Kazan (@scientificjock) on

១១

A post shared by Greg Johnson (@tornadogreg) on

១២

១៣

A post shared by nishida90 (@nishida90) on

១៤

A post shared by Neha (@musafirhoonyaaronn) on

១៥

A post shared by 🌧Dally🌧 (@sad_gurl_1) on

១៦

A post shared by Rafael Egli (@rafael_egli) on

១៧

A post shared by Fred Wessi (@fred.wessi) on

១៨

A post shared by Christoph W. (@cysior) on

១៩

A post shared by Nick (@airplaneman3) on

២០

២១

២២

A post shared by @lt_artworld on

 

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide