ធានាថាឡូយខប់តែម្តង ចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតប្លែកៗទាំងនេះ!

អ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថា ផ្ទះរបស់អ្នកពិតជាអាចជាប្រភពនៃផលិតភាព និងភាពច្នៃប្រឌិត។ បន្ថែមពីនេះទៀតនោះ វាក៏ជាកន្លែងកំសាន្ត ដើម្បីរំសាយនូវភាពតានតឹងរបស់អ្នកបានទៀតផង។ អាថ៌កំបាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសប្លែកៗ ដែលយើងបានបង្កើត ដោយប្រើគន្លឹះរចនាផ្សេងៗគ្នា។ ហើយយើងជឿជាក់ថាគំនិតទាំងនេះពិតជាអាចជួយអ្នក ដើម្បីឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកមានការតុបតែងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងមុន។

គេហទំព័រ Knong Srok បានបង្កើតឡើងនូវបញ្ជីនៃគំនិតរចនាប្លែកបំផុត ដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅមួយ និងអាចកែប្រែផ្ទះរបស់អ្នកទាំងមូល អោយក្លាយទៅជាកន្លែងដែលមានផាសុភាពបំផុត។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

#18

18

#19

19

#20

20

តើអ្នកជឿថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីផ្ទះរបស់យើងដែររឺទេ? តើគំនិតរចនាអ្វីខ្លះចេញពីបញ្ជីនេះដែលធ្វើឱ្យអ្នកគិតថា "ខ្ញុំចង់មានវានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំ!"

ប្រែសម្រួល៖ Sokhort

ប្រភព៖ Bright Side