ក្រសួងបរិស្ថាន បង្ហាញពីគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តក្រុងនានា

ភ្នំពេញ ៖ យោងទៅតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន Ministry of Environment នៅមុននេះបន្តិចក្រសួងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពីសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តក្រុង ដែលគិតចាប់ពីម៉ោង ៧ ព្រឹកថ្ងៃទៅ ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ។

ក្រសួងបរិស្ថាន សូមជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុង គិតត្រឹមម៉ោង៧ ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

104130061_1742748885864225_8380281494041032774_o

104738306_1742748939197553_95840145815695056_o

104491574_1742748905864223_2073979497444375370_o

82271097_1742748969197550_429095897582892868_o

ប្រភព៖ Ministry of Environment

ដកស្រង់ដោយ៖ ក្នុងស្រុក