អ្នកថតរូបជនជាតិប៉ូឡូញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌា ហេីយបានថតយកភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់

ការជួបមនុស្សដែលមានប្រវត្តិខុសៗគ្នា និងការយល់ដឹងមានភាពខុសគ្នា និងដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយពិតជាការពង្រីកការយល់ដឹងរបស់អ្នក។ ប៉ុន្ដែភាគច្រើនយេីងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃពិភពលោកបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រាន់តែដោយសារតែយើងមិនអាចចាប់ដៃគ្នាជាមួយមនុស្សម្នាក់ពីកន្លែងឆ្ងាយនោះមិនមានន័យថាយើងមិនអាចណែនាំពួកគេបាននោះទេ។

អ្នកថតរូបជនជាតិប៉ូឡូញដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា ដោយមានកាមេរ៉ាមួយនៅក្នុងដៃរបស់នាង ហើយបានថតរូបមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះ។ ហើយពួកវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ អ្នកស្ទើរតែអាចដឹងដោយអារម្មណ៍ ចេញពីប្រធានបទនេះរួចទៅហេីយ។ រូបថតជាច្រើនត្រូវបានថតនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតារបស់ពួកគេផងដែរ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Instagram

#1

Beautiful Indians 01

#2

Beautiful Indians 02

#3

Beautiful Indians 03

#4

Beautiful Indians 04

#5

Beautiful Indians 05

#6

Beautiful Indians 06

#7

Beautiful Indians 07

#8

Beautiful Indians 08

#9

Beautiful Indians 09

#10

Beautiful Indians 10

#11

Beautiful Indians 11

#12

Beautiful Indians 12

#13

Beautiful Indians 13

#14

Beautiful Indians 14

#15

Beautiful Indians 15

#16

Beautiful Indians 16

#17

Beautiful Indians 17

#18

Beautiful Indians 18

#19

Beautiful Indians 19

#20

Beautiful Indians 20

#21

Beautiful Indians 21

#22

Beautiful Indians 22

#23

Beautiful Indians 23

#24

Beautiful Indians 24

#25

Beautiful Indians 25

#26

Beautiful Indians 26

#27

Beautiful Indians 27

#28

Beautiful Indians 28

#29

Beautiful Indians 29

#30

Beautiful Indians 30

អត្ថបទដោយ៖ គន្លឹះ