នរណាខ្លះនៅចាំរឿងតុក្កតា Finding Nemo ដែលមានត្រីឈ្មោះថា Nemo ហើយចង់ស្គាល់ត្រីនេះអត់ថាឈ្មោះពិតវាឈ្មោះអីអត់ ?

នរណាខ្លះចូលចិត្តត្រី Nemo ក្នុងរឿងគំនូរជីវចល “Finding Nemo” ដែលផលិតដោយ Pixar Animation Studio ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣?

តាមពិត Nemo មានឈ្មោះដើមក្នុងសំបុត្រកំណើតថា ClownFish ជាត្រី ដែលមានប្រមាណ៣០ប្រភេទ មានរូបរាងនិងពណ៌ស្រស់ស្អាតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

ត្រីប្រភេទនេះ មានមិនខ្វះទេ ក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជា ទាំងខាងកោះរ៉ុង កោះរ៉ុងសន្លឹម ប្រជុំកោះស្តេច កោះឆ្លាម កោះតាង និង កោះព្រីងជាដើម។ ដើម្បីទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកបាន កុំភ្លេចរៀនជ្រមុជទឹកជាមុនសិន អាចទាក់ទងបានទៅកាន់ Khmer Dive Group និង Kuda Divers។ថតដោយម៉ាសុីន Panasonic GH5/ Sabbay Nash Camera Shop/ហាងលក់ម៉ាស៊ីនថត សប្បាយណាស់

#ScubaCambodia #ClownFishCambodia #TravelCambodia #LumixGh5 #SharkIsland

 

ប្រភព ៖ Ministry of Environment

Hqdefault

Nemo Fish

Clownfish