តោះអ្នកមានគម្រោង ដើរលេងទៅតាម បណ្ដាខេត្ត ពោធ៍សាត់ និង បាត់ដំបង តាមរយៈផ្លូវដែក មើល តម្លៃ និង ម៉ោង នៅទីនេះ !

ការធ្វើដំណើរតាមរយៈផ្លូវដែកគឺជា មធ្យោបាយដែលពេញនិយមមួយ សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយវាក៏មានសុវត្ថិភាព ជាពិសេសនោះគឺនៅតាមផ្លូវ គឺពេញទៅដោយទេសភាពខៀវស្រងាត់ជាមួយនឹង វាលស្រែ វាលស្រូវ ដងភ្នំ ផងដែរ ។

រឹតតែពិសេសនោះគឺនៅលើរថភ្លើងផ្ទាល់អ្នកដំណើរអាច គយគន់ទេសភាព ជាមួយកៅអី ដែលមាន ផាសុខភាព ជាមួយនឹង ម៉ាសុីនត្រជាក់ទៀតផង ។

សម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅខាង ខេត្តពោធ៍សាត់ និង បាត់ដំបង តាមរយៈផ្លូវដែក គឺអាចមើល តម្លៃ ក៏ដូចជា ពេលវេលាដែលត្រូវចេញបានខាងក្រោមនេះ ៖

ថ្ងៃសុក្រ ទី31 ខែកក្កដា

ភ្នំពេញ » ពោធ៍សាត់ ម៉ោងចេញ 07.30ព្រឹក

ភ្នំពេញ » បាត់ដំបង ម៉ោងចេញ 07.30ព្រឹក

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី02 ខែសីហា

ពោធ៍សាត់ » ភ្នំពេញ ម៉ោងចេញ 10:10ព្រឹក

បាត់ដំបង » ភ្នំពេញ ម៉ោង 08:00ព្រឹក

🚂🚂 សំរាប់តំលៃសំបុត្រ

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » បាក់ដឹង

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » ត្បែងខ្ពស់

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » រមាស

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » គ្រាំស្គា

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » ក្ដុល

07.30ព្រឹក  ភ្នំពេញ » $5 » បំណក់

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » កំរ៉ែង

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » ពោធ៍សាត់

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » បឹងខ្នារ

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » មោងឬស្សី

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » ភ្នំធិបតី

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $5 » បាត់ដំបង

07.30ព្រឹក   ភ្នំពេញ » $6 » ថ្មគោល

07.30ព្រឹក  ភ្នំពេញ » $6 » ភ្នំតូច

07.30ព្រឹក ​ ភ្នំពេញ » $6 » មង្គលបូរី

07.30ព្រឹក ភ្នំពេញ » $6 » សិរីសោភ័ណ

13.10ថ្ងៃ   ពោធ៍សាត » $2 » បាត់ដំបង

13.10ថ្ងៃ   ពោធ៍សាត » $6 »សិរីសោភ័ណ

15.10ថ្ងៃ   បាត់ដំបង « $3 » សិរីសោភ័ណ

07.00ព្រឹក   សិរីសោភ័ណ » $3 » បាត់ដំបង

07.00ព្រឹក   សិរីសោភ័ណ » $5 » មោងឬស្សី

07.00ព្រឹក   សិរីសោភ័ណ » $5 » ពោធ៍សាត់

07.00ព្រឹក   សិរីសោភ័ណ » $5 » រមាស

07.00ព្រឹក   សិរីសោភ័ណ » $6 » ភ្នំពេញ

08.10ព្រឹក   ថ្មគោល » $6 » ភ្នំពេញ

08.55ព្រឹក ​   បាត់ដំបង » $2 » ពោធ៍សាត់

10.20ព្រឹក   មោងឬស្សី » $2 » ពោធ៍សាត់

10.20ព្រឹក   មោងឬស្សី » $5 » ភ្នំពេញ

12.00ថ្ងៃ   ពោធ៍សាត់ » $4 » រមាស

12.00ថ្ងៃ   ពោធ៍សាត់ » $4 » ភ្នំពេញ

13.20ថ្ងៃ   បំណក់ » $4 » ភ្នំពេញ

📣📣 តោះតោះ ចាំអីទៀតប្រញ៉ាប់ធ្វេីការកក់សំបុត្រតាមរយះ

1. ទិញផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍

2. ធ្វេីការកក់សំបុត្រតាមរយះ 078 888 582/583

3 សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កក់សំបុត្រតាម អនឡាញ សូមចុចត្រង់នេះ

 

115735152_2912505188872314_5022434348990037850_n

116049439_2912505228872310_331797310171791405_o

116557165_2912505198872313_8523981069271911821_o

Phnom Penh Airport Train