រឿងអស់សំណើចទាំង ១១ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង រវាងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន

ពិភពរបស់ពួកយើងគឺមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរហើយមិនមានអ្វីដែលរឿងធម្មជាតិទៀតទេ ពួកយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនូវរឿងរ៉ាវ និងការអាលោះអាល័យទៅលើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

រឿងចំបងបង្អស់ដែលយើងអាចរក្សាបទពិសោធន៍និងការស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលដើម្បីដឹងថាយើងនិងយកទៅប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

1. ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ការលួងទារកក៏ខុសប្លែកពីគ្នាដែរ!!!

កាលពីមុននៅពេលកូនយំម្តាយខំលួងកូនរហូតដល់យំជាមួយកូន ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នម្តាយលួងកូនបើលួងមិនបាត់ទៀតអាចស្វែងរកជំនួយពី Google។

2. កាលពីមុនចង់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិគ្រាន់តែកុំជួបគ្នា តែបច្ចុប្បន្ន Removed friend ពីហ្វេសប៊ុក ឬ block គណនីហ្វេសប៊ុក។

កាលពីមុនប្រសិនបើមិត្តភាពប្រេះឆារហើយចង់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាគឺអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែកុំជួបគ្នាឬគេចមុខពីគ្នាជាការស្រេច ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែ Unfriend Facebook ឬ Block Facebook ជាការស្រេច។

3. ពេលតាមដានរឿងភាគ

ពីមុនចង់តាមដានភាគបន្តរបស់រឿងភាគត្រូវរង់ចាំតែបច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរទេ Netflix អាចជួយអ្នកបាន។

4. ក្មេងទៅសាលាកាលពីមុន និងក្មេងទៅសាលាពេលបច្ចុប្បន្ន

កាលពីមុនឪពុកម្តាយសួរកូនថាតើកូនសុភាពរាបសារជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនដែរឬទេ? ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបែជាសួរកូនថាគ្រូកូនមានធ្វើបាបកូនដែរឬទេ?

5. របៀបលួងក្មេងកុំដើរលេងខាងក្រៅកាលពីមុននិងបច្ចុប្បន្ន។

ពីមុនពេលលួងកូនមិនឱ្យដើរលេងក្រៅផ្ទះគឺទិញរបស់លេងឱ្យកូនលេងនៅផ្ទះ ប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះលួងកូនឱ្យកូនលេងទូរសព្ទឬ ថេប្លែត។

6. ការវិវត្តរបស់កាស់ស្តាប់ចម្រៀង!!!

7. ការរកកន្លែងស្រួលរបស់សត្វចិញ្ចឹមកាលពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន

8. ការប្រើប្រាស់ស្បែកយើងរបស់នារីកាលពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន

ពីមុនស្រីៗមិនងាយប្តូរម៉ូតស្បែកជើងឬឪឧស្សាហ៍ទិញស្បែកជើងទេ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវិញស្រីៗប្តូរម៉ូតស្បែកជើងសឹងរាល់ថ្ងៃ ហើយសឹងតែមួយអាទិត្យទិញស្បែកជើងមួយគូទៅហើយ។

9. អ្នកជិតខាងពីមុនសុំប៊ីចេង ស្ករ តែបច្ចុប្បន្នសុំលេខកូដវ៉ាយហ្វាយ

10. ពីមុនឡើងភ្នំដោយដើរថ្មើរជើងក្នុងធម្មជាតិ តែបច្ចុប្បន្នជិះឡានទៅដល់ហ្មង

ប្រែសម្រួល៖ ក្នុងស្រុក | ប្រភព៖ BrightSide