បុរសឆ្លាតម្នាក់ ក្លាហានហ៊ានប្រើក្រុមកាពារពិភពលោក Avengers និងហេរ៉ូដទៃទៀតធ្វើការការងារផ្ទះ!

អ្វីៗអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការថតរូប។ ខណៈពេលដែលយើងតែងតែកោតសរសើរចំពោះការរៀបចំរូបភាពមិនគួរឱ្យជឿដែលបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធី Photoshop ការកែសម្រួលលើកុំព្យូទ័រមិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផលិតរូបភាពអស្ចារ្យនោះទេ។ ដោយឡែកការប្រើប្រាស់ល្បិចដូចជាការប្រើទីតាំងកាមេរ៉ាឱ្យត្រឹមត្រូវបំផុត អាចធ្វើឱ្យអ្វីៗផ្លាស់ប្តូរតាមលក្ខណៈមាត្រដ្ឋាន ដោយផ្លាស់ប្តូរវាទៅជាកំណែដែលធំជាងឬតូចជាងមុន។

លោកហុងជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ី គាត់គឺជាអ្នកចូលចិត្តរក្សាតុក្កតា​ Avengers និង ហេរ៉ូល្បីផ្សេងទៀតរបស់ម៉ាលវែលនឱ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូបថតរបស់គាត់។ ហេរ៉ូដូចជា Hulk Batman Superman Deadpool និង Black Widow ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីមើលទៅមានកំពស់ខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកហុង និងគ្រួសាររបស់គាត់។

ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ តោះអុសចុះក្រោមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

ផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកសម្អាតផ្ទះ

Forced Perspective Photography by Wire Hon

ដោយប្រើការថតរូបដោយបច្ចេកទេស ធ្វើឱ្យរូបហេរ៉ូទាំងនេះមើលទៅមានទំហំធំប្រហាក់ប្រហែលនឹងហុង។

Forced Perspective Photography by Wire Hon

ហើយខាងក្រោមនេះជាបច្ចេកទេសដែលគាត់បានថត:

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

Forced Perspective Photography by Wire Hon

១០

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a834efa71__880

១១

Forced Perspective Photography by Wire Hon

១២

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b874fc294aa9__880

១៣

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a829d3015__880

១៤

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a820daa41__880

១៥

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a82806306__880

១៦

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a84067809__880

១៧

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a83bc245e__880

១៨

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a8264c1b3__880

១៩

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b874fa32febd__880

២០

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a82d88c42__880

២១

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a8465ae50__880

២២

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b874faea26e5 5b87abf3a83e2__880

២៣

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a832e1856__880

២៤

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a8245d313__880

២៥

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a83982c66__880

២៦

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a822ac34e__880

២៧

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a83763295__880

២៨

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b874faaa452f__880

២៩

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b874f9ca3bd0__880

៣០

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a843e65bd 5b87ab4e1f0fc__880

៣១

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b874fb22ae7c__880

៣២

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a81ebb116__880

៣៣

With Just One Smartphone Man Makes Incredible Pictures Of Him With Toy Superheroes Using Perspective 5b87a83e40ad4__880

៣៤

28766170_346560865831241_2213060007539245056_n

៣៥

31888457_212065826238354_2345216954396049408_n

ប្រភព៖ Bored Panda