បើសិនមាន ៧ ចំនុចនេះ មានន័យថាអ្នកជាមនុស្សគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

ភាពមិនសូវជឿជាក់លើខ្លួនគឺរឿងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវដោះស្រាយឡើយ។ អ្នកឯកទេសមិនត្រឹមតែអាចហាមឃាត់អ្នកមិនឱ្យរីករាយនឹងជីវិតរុងរឿងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាចរំលោភលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនិងនាំឱ្យមានបញ្ហាដូចជាការធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងការថប់បារម្ភផងដែរ នេះបើយោងតាមអ្នកឯកទេស។

ចាប់តាំងពីមានមនុស្សជាច្រើនតស៊ូនឹងបញ្ហានេះគេហទំព័រ Bright Side បានបង្កើតអត្ថបទអំពីសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាអ្នកទទួលរងភាពមិនទុកចិត្តលើខ្លួនឯង ដូច្នេះអ្នកអាចដឹងអំពីវាកាន់តែច្រើននៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

1. អ្នកមិនទទួលយកពាក្យសរសើរ

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

ភាពរម្យទមពិតជារឿងល្អមួយ ទោះយ៉ាងណាវាជាអ្វីដែលមានបរិមាណត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់អ្នកសុភាពរម្យទមពេក វាអាចមានន័យថាអ្នកមិនជឿលើជាក់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ព្យាយាមបែងចែកនៅពេលដែលបន្ទាបខ្លួនគឺសមស្របជាងពេលដែលអ្នកគួរតែទទួលយកថាអ្នកបានធ្វើការងារអស្ចារ្យនៅអ្វីមួយ។

2. អ្នកចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សសាមញ្ញ

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

អាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់មនុស្សដែលមិនឱ្យតម្លៃខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់គឺមិនជឿថាពួកគេមានគុណសម្បត្តិច្រើនទេ។ មនុស្សបែបនេះគិតថាពួកគេមិនមានសមត្ថភាពច្រើនទេ ហើយគិតថានឹងធ្វើការងារបានល្អបំផុតពីព្រោះពួកគេគិតថាវាងាយស្រួលពេក។

3. អ្នកគិតថាអ្នកដទៃកត់សម្គាល់តែគុណវិបត្តិរបស់អ្នកហើយវិនិច្ឆ័យលើអ្នក

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

មនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាត់ទុកខ្លួនឯងទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ហើយជារឿយៗទទួលការរិះគន់ផ្នែកខាងក្នុងពីអ្នកដទៃ។ ពួកគេមានទំនោរគិតថាអ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញតែចំណុចអាក្រក់របស់ពួកគេ ហើយសើចចំអកឱ្យពួកគេ ទោះបីជាវាពិតជាមិនជាពិតក៏ដោយ។

4. អ្នកតែងតែប្រើគំនិតរបស់អ្នកផ្សេង

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

សញ្ញាប្រាកដមួយដែលអ្នកមិនជឿលើខ្លួនឯងគឺជាការភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ វាជាការងាយស្រួលដែលយកគំនិតរបស់អ្នកដទៃ នៅក្នុងការមើលឃើញរបស់អ្នក ដែលជាទស្សនៈដែលយកជាការបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះអ្នកគិតថាពួកគេសក្តិសមជាងអ្នក។

5. អ្នកមិនដែលមើលឃើញគុណប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯង

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

មនុស្សដែលមិនឱ្យតម្លៃខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់កម្រធ្វើអ្វីមួយដើម្បីភាពរីករាយណាស់។ ពួកគេគិតច្រើនជាងមួយលានហេតុផលដែលមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើ ទោះបីវាធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍រីករាយបន្តិចក៏ដោយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីល្អដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមិនជឿកជាក់លើខ្លួនឯងគឺធ្វើអ្វីៗដែលអ្នកពិតជាពេញចិត្ត និងរីករាយនឹងធ្វើ។

6. អ្នកប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកទៅនឹងអ្នកដទៃដោយគិតថាពួកគេប្រសើរជាង

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

អ្នកចិត្តសាស្រ្តណែនាំឱ្យឈប់ធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃ - មិនត្រឹមតែការប្រៀបធៀបដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏ផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានមិនពិតផងដែរ។

7. អ្នកមិនដែលព្យាយាមអ្វីថ្មីទេព្រោះអ្នកខ្លាចបរាជ័យ

7 Traits That Signal You Have Low Self-Esteem

មនុស្សដែលមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យដែលជាមូលហេតុដែលពួកគេចូលចិត្តដើរតាមមាគ៌ាដែលបានបង្ហាញជាជាងការព្យាយាមអ្វីដែលថ្មី។ មនុស្សបែបនេះគឺមានការខ្លាចនេះខ្លាចនោះ ហើយមានការខ្លាចបរាជ័យ និងទំនុកចិត្តទាបចំពោះខ្លួនឯង ព្រមទាំងមិនហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មី៕

ប្រែសម្រួល៖ ក្នុងស្រុក

ប្រភព៖ Brightside