រូបមន្តធ្វេីភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់​ ងាយៗទាំង​ ១៣​ មុខ​ បានទាំងឆ្ងាញ់​ បានទាំងរក្សារាងឱ្យស្វែល​ បានទាំងសម្រកទម្ងន់!

ចង់ឱ្យរូបរាងស្អាត ស្វែល និងសម្រកទម្ងន់ ប្រាកដជារឿងដែលមនុស្សស្រីជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បាន  តែវាមិនមែនងាយដូចការគិតឡើយ មិនថាតែផលិតផលគីមីដែលមានលក់នៅទីផ្សារ និងភេសជ្ជៈធម្មជាតិនោះ មិនសូវជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឡើយ ពោលគឺពិបាកលេប និងមិនមែនជាភេសជ្ជៈទទួលទានដែលចង់ទទួលទានឡើយ។

តែពេលនេះក៏មានគន្លឹះនៃការធ្វើភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរ ​ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំងាយៗ ងាយស្រួលធ្វើ ពិសេសថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា ដូចភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលទានដទៃទៀត តែមិនធ្វើឱ្យលោកអ្នកឡើងទម្ងន់ទេ  ហើយថែមទាំងជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ទៀត ប្រសិនជាលោកអ្នកព្យាយាមទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃ យ៉ាងហោចមួយថ្ងៃ១កែវ ។

Photo Of Skinny Anorexic Female With Mental Disorder

ដូច្នេះតោះ! មកតាមដានវិធីធ្វើភេសជ្ជៈ ចំនួន ១៣មុខ ងាយធ្វើ ឆ្ងាញ់ និងទទួលបានរូបរាងស្អាត ជាមួយគ្រឿងផ្សំដែលលោកអ្នកមាននៅក្នុងផ្ទះ នៅផ្សារទំនើប  ឬរកបាននៅហាងកាហ្វេក៏បានដូចខាងក្រោមនេះ៖

115824781_684848045401999_6784053590282135044_n

110200320_684848055401998_1748101717709108826_n

116016974_684848008735336_1483589958972816217_n

110076017_684848042068666_8009598481819527270_n

109329451_684848032068667_6982567705963577772_n

109781014_684848002068670_3300976219374053145_n

108597325_684847985402005_7525274975028643514_n

109363361_684847988735338_5574900625600387926_n

109687985_684848035402000_1172469183654646356_n

109791280_684848052068665_6139637610548708749_n

110169797_684848038735333_1778283126280354142_n

110214916_684847995402004_6021294982288390050_n

110254339_684847965402007_961320444513840632_n

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ Writers