កញ្ញាសោភា ទេពី សម្រេចចិត្តបិទComment YouTubeចោល ដោយសារតែបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាមានមហាជនរិះគន់ច្រើនពេក(មានវីឌីអូ)

ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីផលិតកម្មSunday ចេញបទ ស្រលាញ់BTSពេញបេះដូង ទទួលការUnlikeនិងរិះគន់ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទាំងផ្ទៃប្រទេស។ ស្រាប់តែកញ្ញា សោភា ទេពី ចេញចម្រៀងមួយបទដែរ ដោយបទចម្រៀងមានចំណងជើងថា "ថ្មើហ្នឹងអត់ហូបប៊ីយែទេ?" ព្រមទាំងទទួលបានការUnlike និង រិះគន់ច្រើនដូចគ្នា។

118942974_246150229959364_8947030964969239961_n

បទចម្រៀងរបស់កញ្ញា សោភា ទេពី អាចចាត់ទុកបានថាជាបទចម្រៀងជាប់លេខពីរ ដែលមានមហាជនរិះគន់ច្រើនជាងគេក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ បន្ទាប់ពីបទ ស្រលាញ់BTSពេញបេះដូង

118852276_598116557503460_4026355943157307402_n

118908137_1166628490373590_474561545287726984_n

118968139_308363610426525_8089061762124315140_n

118974588_611760496171861_8671110924362689455_n

119007404_773593403393616_966980776328249211_n

119026865_704441976775051_329528749048918532_n

119079665_727803901397308_4612475337415444586_n

ចង់ដឹងថាបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាសោភា ទេពី មានអត្ថន័យបែបណា ទើបធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់កញ្ញាបិទComment YouTube នោះ។

សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោម៖