ឱកាសពិសេសឆាប់រួសរាន់ចុះឈ្មោះឡើង! ពេលនេះក្រសួងទេសចរណ៍បានបើកវគ្គបង្រៀនជំនាញ ឆុងកាហ្វេ ក្រឡុកស្រា និងភេសជ្ជៈ ដោយឥតគិតថ្លៃ

ជារឿងមួយដ៏រីករាយ និងជាឱកាសពិសេសកម្ររកបាន ពេលនេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញ ឆុងកាហ្វេ និងក្រឡុកស្រា និងភេសជ្ជៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយសម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជនទាំងអស់ដែលមានបំ ណងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត។

Nvurtcovozpe17onosvzviyfwo3siaetaz4oejjtjouuewjuvrslbexrdd9lvbuh

ដោយការរៀបចំវគ្គជំនាញបណ្តុះបណ្តាលនេះជាការសហការរវាងក្រសួងទេចរណ៍ និងវិទ្យាស្ថានខូហ្វី (Kofi) ដោយបណ្តុះបណ្តាលលើផ្នែកធំៗ២ នោះគឺ

១.ជំនាញឆុងកាហ្វេ

We Are Making Coffee

២.ជំនាញក្រឡុកស្រា និងភេសជ្ជៈ

31948957_193432281469029_1566394875161608192_o

ហើយសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញខាងលើ នឹងចាប់ផ្តើមថ្ងៃ ទី ០២ តុលា ឆ្នាំ ២០២០នេះ ។ សម្រាប់មហាជនដែចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនវគ្គសិក្សានេះ សូមរួសរាន់ធ្វើការចុះឈ្មោះសិក្សា និងវាយតម្លៃសមត្ថភាពដែលពាក់ព័ន្ធជំនាញខាងលើតាមរយៈអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ https://www.tptd.org ឬតាមរយៈការស្កេនកូដខាងក្រោមនេះ​​៖

119058943_3299564873471635_2673400841757003595_o

119054742_3299564973471625_2529479817324616346_o

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ Writers