ឳពុកម្តាយគ្រប់គួរតែអាន! ទង្វើរ ៦យ៉ាងដែលធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូនៗ!

ឪពុកម្តាយគួរតែរកវិធីដើម្បីជួយកូនៗ របស់ពួកគេដើម្បីអោយពួកធ្វើបានល្អនៅសាលារៀន ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឱ្យពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថា បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍រ ឬសៀវភៅតាមដានរបស់កូនៗបង្ហាញថា ពួកគេនៅមិនទាន់បានពិន្ទុល្អ។

ចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អគឺជាអ្វីមួយដែលគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយដែលស្រែកបន្ទោស ដល់កូនៗ របស់ពួកគេពិតជាអាចធ្វើឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេក្នុងរយៈពេលវែង។ តាមពិតមានជម្មើសជំនួសល្អប្រសើរជាងនេះ ដែលមិនត្រឹមតែងាយស្រួលសម្រាប់កុមារ និងឪពុកម្តាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

យើងតែងតែចង់ជួយកុមារឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ដូច្នេះយើងកំពុងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលការស្រែកដាក់កូនៗ របស់អ្នកលើពិន្ទុពីសាលាអាចធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងផលល្អដែលអ្នកទទួលបាន!

ការស្រែកដាក់កូន ៗ របស់អ្នកដោយសារតែពិន្ទុពីសាលារៀនពិតជាអាចធ្វើអោយអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ។ នេះជាមូលហេតុ៖

1

 • វាប្រហែលជាមិនអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហាជាក់ស្តែងដែលកូនរបស់អ្នកកំពុងមាននៅសាលារៀនទេ។ ឧទាហរណ៍ឪពុកម្តាយអាចដាក់កម្រិតលើសកម្មភាពសង្គមរបស់កូន ៗ របស់ពួកគេដើម្បីជួយកូន ៗ ឱ្យរៀននៅសាលាបានល្ អប៉ុន្តែការសិក្សាបង្ហាញថានេះអាចជួយបានប្រសិនបើសកម្មភាពសង្គមរំខានដល់កូន ៗ ។ នៅពេលកូនរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហានៅសាលារៀនអ្នកត្រូវតែឈានដល់ឬសគល់នៃបញ្ហាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗ។
 • អ្នកប្រថុយនឹងការខកចិត្តរបស់កូនអ្នកហើយធ្វើឱ្យពួកគេស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំជំនួយនៅផ្ទះសំរាប់កិច្ចការសាលា។ កូនរបស់អ្នកប្រហែលជាមិនមកសុំជំនួយពីអ្នកទេ ប្រសិនបើពួកគេគិតថាពួកគេនឹងទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារតែមិនបានធ្វើល្អ។ យូរ ៗ ទៅពេលវេលានេះអាចឈានទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់ ការងារសាលារបស់ពួកគេ។ កុមារអាចមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងដែលពួកគេប្រហែលជាមិនចង់ព្យាយាមធ្វើវាទៀតទេ។

2

 • ការស្រែកគំរាមកាន់តែច្រើន អាចធ្វើអោយក្មេងចង់ចាំ និងធ្វើតាម។ នៅទីបំផុតក្មេងនឹងត្រូវបានយកពាក្យទាំងនោះមកប្រើ ដែលនឹងធ្វើឱ្យពួកគេមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អ
 • ដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះការស្រែកពិតជាអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កំរិតអនាគតរបស់កូនអ្នក។ ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយសិស្សមានអារម្មណ៍ថាមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំង ពួកគេនឹងមិនទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការពិតប្រាកដនោះទេ។

3

 • វាធ្វើឱ្យកូនរបស់អ្នកអាម៉ាស់មុខដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាព។ កុមារនឹងគិតថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះចំណាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងទេ។
 • វាអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សម្លេងរបស់អ្នក។ ការស្រែកធ្វើឱ្យមនុស្សឈឺចាប់ទាំងសងខាងដល់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នា!

ផ្ទុយទៅវិញមានវិធីមូលដ្ឋានសាមញ្ញ ៗ ជាច្រើនដែលអ្នកអាចអនុវត្តតាមដែលអាចជួយកូនអ្នក និងប្រសើរសម្រាប់អនាម័យរបស់អ្នក៖

4

 • ផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនូវកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើការ។ នេះអាចជួយឱ្យកូនរបស់អ្នកជៀសផុតពីការរំខាន និងមានទម្លាប់ធ្វើការងារសាលារបស់ពួកគេជាទៀងទាត់។ វាក៏បង្ហាញថាអ្នកនៅទីនោះដើម្បីជួយ។ សូមបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ទុកឧបករណ៍សាលារៀនផ្តល់អោយកូន ៗ របស់អ្នកពេលដែលគេត្រូវការ!
 • ទម្លាប់មិនតែងតែជារឿងអាក្រក់ទេ។ ទម្រង់បែបបទបន្ទាប់ពីសាលា។ នេះនឹងធ្វើឱ្យកុមារមានទម្លាប់យកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការផ្ទះរបស់ពួកគេ ហើយធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្វីៗបានបញ្ចប់នៅពេលយប់មុន វាហាក់ដូចជាជាក់ស្តែងនៅក្នុងការមើលឃើញ ប៉ុន្តែអ្នកកំពុងបង្រៀនកូនរបស់អ្នកឱ្យទាញយកប្រយោជន៍ពីពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់អ្វីមួយដែលតែងតែមានភាពងាយស្រួល។

5

 • ចូលរួមជាមួយគ្រូរបស់កូនអ្នក។ រួមគ្នាអ្នកអាចស្វែងយល់ ថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យកុមារមានបញ្ហាជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកគេ។ នេះក៏អាចលើកទឹកចិត្តកូន ៗ របស់អ្នកឱ្យគិតអំពីគ្រូរបស់ពួកគេជាមនុស្សដែលពួកគេអាចទៅរកការជំនួយបានរ។ យ៉ាងហោចណាស់វានឹងជួយអ្នកឱ្យជៀសវាងពីការនិយាយរបស់កូនអ្នកថា“ វាមិនមែនជារបៀបដែលពួកគេបានបង្រៀនយើងនៅសាលាទេ” នៅពេលដែលអ្នកកំពុងជួយពួកគេធ្វើលំហាត់របស់ពួកគេ។
 • តាមដានការរីកចម្រើនរបស់កូនអ្នក។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យដឹងថាវត្ថុមួយណាជួយពួកគេ និងមួយណាមិនជួយ។ វាក៏ជួយឱ្យអ្នកដឹងនៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងទម្លាប់ចាស់ ឬនៅពេលពួកគេកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាថ្មី។

6

 • ចងចាំថាការផ្តល់រង្វាន់មានដំណើរការល្អជាងការគំរាមកំហែង។ ការពង្រឹងជាវិជ្ជមានសម្រាប់ការធ្វើឱ្យបានល្អនៅសាលារៀនសូម្បីតែអ្វីមួយដែលសាមញ្ ញដូចជាការយកកូនរបស់អ្នកទៅលេងសួនឧទ្យានក៏អាចជំរុញឱ្យប្រសើរជាងការភ័យខ្លាចនៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ នៅពេលដែលក្មេងៗមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការព្យាយាមជៀសវាងពីបញ្ហាជាជាងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ។
 • សាកល្បងស្ទីលរៀនឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ក្មេងខ្លះរៀនចេះមើលប្រសើរជាងមុនដោយធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រូ ឬសូម្បីតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរបស់ទាំងអស់នេះ។ យើងម្នាក់ៗរៀនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។

7

 • បង្កើតទម្លាប់ល្អគឺការអាន។ វាអាចជួយជំរុញ និងការអានជាប្រចាំអាចជួយអ្នកឱ្យទទួលបានចម្លើយដែលអ្នកត្រូវការជាពិសេសនៅសាលារៀន។
 • ចងចាំថាកុមារត្រូវការការសំរាក។ វាល្អសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេហើយការធ្វើច្រើនពេកអាចធ្វើឱ្យគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងអ្វីដែលល្អ សូម្បីតែការងារសំខាន់ក៏ដោយ។ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងសម្រាក។

8

 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកូន ៗ របស់អ្នក។ ប្រាប់ពួកគេថាអ្នកតែងតែជួយអ្នកទោះបីមានបញ្ហាកើតឡើងនៅសាលារៀនក៏ដោយ។ នេះក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងយល់នូវអ្វីដែលកូនរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហាជាមួយ។
 • មានការរំពឹងខ្ពស់។ អ្នកមិនគួររំពឹងហួសហេតុពេកនោះទេ។ អ្នកមិនគួរទទួលយកលទ្ធផលកូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នោះទេ អ្នកក៏ត្រូវទទួលស្គាល់នៅពេលដែលពួកគេទទួលបានពិន្ទុទាបផងដែរ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវជួយពង្រឹងបន្ថែមដល់កូនៗរបស់អ្នក។ ខណៈពេលដែលពួកគេនឹងកើតឡើងពួកគេគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយជានិច្ច។

តើអ្នកមានគំនិតផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឱ្យកុមារធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងសាលារៀនដែរឬទេ? តើអ្នកមានដឹងមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនគួរស្រែកដាក់កូនអ្នកទេ? ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រភពដើម៖ Bright Side

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher