ជួយស៊ែឱ្យម្ចាស់ផ្លាកលេខឡាន 2BF-7453បានឃើញផង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យោងតាម Account Facebook ឈ្មោះ : Sophann បានបង្ហោះនូវរូបភាពពីរសន្លឹកនៅក្នុងអត្ថន័យស្វែងរកម្ចាស់ផ្លាកលេខរថយន្ត ដែលបានបាត់ផ្លាកលេខរបស់ខ្លួន ដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់ថា៖

📢📢ដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់ផ្លាកលេខឡាន🚘

👉បងប្អូនទំនាក់ទំនង៖010630007 077630007

ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនជួយស៊ែ ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ផ្លាកលេខ 2BF-7453 បានឃើញផង អរគុណ។

ម្ចាស់រថយន្តបើបានឃើញហើយ អាចទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទខាងលើដើម្បីទំទាក់ទំនងយកផ្លាកលេខរបស់ខ្លួនបាន។

Photo_2020 10 16_16 23 11 (2)

Photo_2020 10 16_16 23 12

Photo_2020 10 16_16 23 11