ពិតជាប្លែកភ្នែក ចម្លែកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការឆ្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យាទាំងនេះ!

តើអ្នកធ្លាប់ឃើញកៅអីអង្គុយដែលស្អាត ហើយធ្វើអោយអ្នកស្ទើរតែមិនចង់អង្គុយដែរឬទេ? អ្នករចនាមួយចំនួនអាចប្រែក្លាយកៅអីតាមដងផ្លូវធម្មតាទៅជាស្នាដៃដែលទាក់ទាញមនុស្សពីគ្រប់ទិសទី។

នៅទីនេះយើងបានបំផុសគំនិត នៃការឆ្នៃប្រឌិតខ្លះៗ ដែលធ្វើអោយយើងម្នាក់ៗមិនធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងវត្ថុធម្មតាៗទាំងនោះ ហើយយើងចង់ចែករំលែករូបភាពខ្លះៗនៃការបង្កើតរបស់ពួកគេជាមួយអ្នក។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

តើអ្នកចង់អង្គុយលើកៅអីអង្គុយមួយណាក្នុងចំណោមកៅអីទាំងនេះ? តើកៅអីមួយណាដែលអ្នកគិតថាស្អាតជាងគេ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side