កំពូលហត្ថលេខា ខ្ជូតៗ និងប្លែកជាងគេបង្អស់ ​ឃើញហើយហួសចិត្តខ្លាំង!

មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានហត្ថលេខាផ្ទាល់ខ្លួន  ដើម្បីចុះបញ្ជី ​ឬឯកសារផ្លូវការណាមួយ ​ដែលការចុះហត្ថលេខាគឺជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបន្ទាប់ពីស្នាមមេដៃ។

ជាការពិតណាស់ មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគម្រូហត្ដលេខាខុសៗគ្នា ​ទៅតាមទម្រង់ពេញចិត្តរៀងៗខ្លួន ​ដោយហត្ថលេខានេះមិនមែនចេះតែប្តូរផ្តេសផ្តាសនោះទេ ​គឺបើប្រើគម្រូណាហើយគឺត្រូវប្រើរហូត ពោលគឺត្រូវតែប្រើហត្ថលេខាបែបនោះនៅក្នុងការចុះឯកសារសំខាន់ៗទាំងអស់។

​ដូច្នេះហើយមនុស្សទូទៅភាគច្រើន ​ជ្រើសរើសហត្ថលេខាណាដែលខ្លួនពេញចិត្ត ងាយចាំ  ដោយការសរសេរជាតួអក្សរខ្វៀស ​ឬជារូបភាពងាយៗតែម្តង។

តែថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីទម្រង់ហត្ថលេខាមួយចំនួន ​ដែលគេរកឃើញថាប្លែកក៏ប្លែក  ហើយជាពិសេសមើលទៅគួរឱ្យអស់សំណើច និងគួរឱ្យស្រលាញ់ជាខ្លាំងដូចខាងក្រោម៖

62487638_680308542421591_199495415513481216_n

64217611_680308615754917_2840674181115281408_n

64612667_680308389088273_5178829663815860224_n

64640203_680308719088240_8345939900800958464_n

65423896_680308509088261_4727566284772868096_n

65428664_680308665754912_6726601298789007360_n

65545722_680308435754935_2132660281342427136_n

65592617_680308775754901_6628751549965271040_n

65638271_680308455754933_6960733701399379968_n

65774578_680308809088231_2132172093884727296_n

66057914_680308575754921_3657095177153019904_n

66212983_680308415754937_754310022271336448_n