២៣ រូបភាពពីមនុស្សខ្ជិលបំផុត ដែលអាចចាត់ទុកបានថាជាមនុស្សឆ្លាតទៅវិញ!

ដោយសារតែអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេ មានន័យថាអ្នកនឹងរកវិធីលឿននិងរហ័សបំផុតដើម្បីធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេច។ មនុស្សខ្ជិលអាចមកពីមនុស្សនោះជាមនុស្សឆ្លាតទៅវិញទេ ដោយសារគេចេះច្នៃអ្វីមួយចេញជាលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគិតថាគេជាមនុស្សខ្ជិល ប៉ុន្តែក៏នៅតែអាចមានប្រភេទមនុស្សដែលហួសពីកម្រិតនៃភាពខ្ជិលទៅទៀត។

ដូច្នេះហើយយើងបានប្រមូលរូបភាពមនុស្សខ្ជិលចំនួន ២៣ សន្លឹកដែលប្រើគំនិត និងប្រាជ្ញាមិនធម្មតាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែង។

23. "មើលទៅគាត់ជាមនុស្សខ្ជិលមែនទេ? ប៉ុន្តែគាត់ចេះបទបែនទៅតាមកាលៈទេសៈ"

22. នៅពេលដែលធុងសម្រាប់ពេញ និងមានលទ្ធផលបែបនេះ!

21. “បាត់រីម៉ូតទូរទស្សន៍ ប៉ុន្តែនៅតែមានវីធីងាយៗ ស្រួសៗ”

20. យុទ្ធសាស្រ្តតំរង់ជួរ

19. “ខ្ញុំគ្មានកំលាំងដើម្បីបងស្ទីគ័រនេះចេញទេ!!! ហិហិ!!”

18. “ប្អូនប្រុសតូចកំពូលខ្ជិលដែលបានរៀនសរសេរអក្សរភាសាអង់គ្លេស”

17. កំរិតថ្មីនៃកំពូលខ្ជិល

16. កំឡុងពេលមនុស្សខ្ជិលជួបមនុស្សប៉ិនប្រសប់

15. “នេះជាវិធីដែលខ្ញុំបិទកុងតាក់ភ្លើងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្ជិល”

14. តើជាមនុស្សខ្ជិលបំផុត ឬជាមនុស្សឆ្លាតបំផុត?

13. “មានលក់ចឹងទៀត”

12. ដរាបណាអ្នកនៅអាចមើលឃើញផ្លូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អ។ តែតិចទៀតទឹកកកវារលាយអស់ហើយ។

11. “ឡាមកោពុកមាត់បាក់៥ថ្ងៃហើយតែខ្ជិលទិញថ្មី”

10. ល្អណាស់! គាត់ពិតជាអង្គុយលើកៅអីមែន!!!

9. “វាមិនមែនជាការងាររបស់ខ្ញុំទេ”

8. នៅពេលដែលមិត្តរបស់អ្នកដែលអង្គុយនៅបាំងខាងក្រោយខ្ជិលជាងអ្នកទៅទៀត។

7. ដៃរបស់គាត់មិនពិបាកកាន់ទូរសព្ទទៀតទេ ហើយក៏មិនចុកដៃដែរ។

6. “សូម្បីតែពងមាន់ក៏មិនបកប្លាស្ទីកចេញដែរ”

5. នៅពេលដែល laptop នៅឆ្ងាយពីដៃរបស់អ្នក!!!!

4. ៤. រៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលនាឡិកាត្រូវកំណត់សារជាថ្មីដក ១ ម៉ោង ...

3. វិធីសាស្រ្តនេះតើវាមិនឆ្លាតជ្រុះពេកទេឬ?

2. “នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្តីរបស់អ្នកឲ្យសម្អាតដើម្បីគ្រីស្មាក់...”

1. នេះជាការបង្ហាញពីភាពខ្ជិលមួយ។

តើអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកខ្ជិលខ្លាំងទេ? តើអ្នកធ្លាប់បង្កើតអ្វីដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតទេ? សូមចែករំលែកវាជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ដោយ៖ វីរៈ

| ប្រភព៖ ប្រទេស