ដំណឹងពិសេស! ឱកាសមកដល់ហើយ បានទាំងជំនាញ បានទាំងថវិកា សម្រាប់ចំណាយក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាថែមទៀត!!!

ឱកាសសិក្សាវគ្គជំនាញពីវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញផ្សេងបានមកដល់ហើយ។ យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា វិទ្យាស្ថានបានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត ដែលបានព្យួរការងារ និងបាត់បង់ការងារដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ឱ្យបានជ្រាបថា: វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ បានជ្រើសរើសសិក្ខាកាមឱ្យចូលរៀនលើមុខជំនាញចំនួន៩មុខជំនាញ ព្រមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងជំនាញ និងថវិកាថែមទៀតផង។

ចំពោះមុខជំនាញមានដូចខាងក្រោម៖

១.ធ្វើម្ហូបខ្មែរ

២.ធ្វើម្ហូបថៃ

៣.ឆុងកាហ្វេ និងភេសជ្ជៈ

៤.ដុតនំប៉័ង

៥.ក្រឡុកស្រា

៦.កែសម្ផស្ស សំអាងកាយ និងសាឡន

៧.អ្នកគ្រប់គ្រងគេហកិច្ច

៨.ការកែច្នៃបន្លែ និងផ្លែឈើ

៩.ធុរកិច្ចទេសចរណ៍ និងសហគ្រិនភាព

អត្ថប្រយោជន៍ដែលសិក្ខាកាមទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន៖

-ទទួលបានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១

-ទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់

-ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២០០,០០០រៀលក្នុង១ខែក្នុងរយៈពេល៤ខែ

-ទទួលបានជំនាញទំនាក់ទំនង ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ការដោះស្រាយបញ្ហា ការធ្វើការងារជាក្រុម ការសម្រចចិត្ត

-ទទួលបានជោគជ័យ ដោយមានការផ្លាស់ប្តូរការគិត( change your thinking) ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត( Change your Mindset)

ផ្លាស់ប្តូរចរិត( Change your Attitude) ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់(Change your Habits)

-មានសមត្ថភាពធ្វើការ ដោយទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ

-អាចបើករកសុី (ធ្វើអាជីវកម្ម) ដោយខ្លួនឯងបាន ដោយក្នុងនោះចេះគ្រប់គ្រង បង្កើតយុទ្ឋសាស្រ្តទីផ្សារ គ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ....

-និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

Screen Shot 2020 11 19 At 3.34.47 PM

ខាងក្រោមនេះជាបង្ហោះសេចក្តីជូនដឹងទាំងស្រុងរបស់វិទ្យាស្ថាន៖

!!!!!!!!!!!!ដំណឹងពិសេស!!!!!!!!

ឱកាសមកដល់ហើយ បានទាំងជំនាញ បានទាំងថវិកា សម្រាប់ចំណាយក្នុងកំឡុងពេលរៀនទៀត!!!

វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ សូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត ដែលបានព្យួរការងារ និងបាត់បង់ការងារដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ឱ្យបានជ្រាបថា៖វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍ បានជ្រើសរើសសិក្ខាកាមឱ្យចូលរៀនលើមុខជំនាញចំនួន៩មុខជំនាញដូចខាងក្រោម÷

១.ធ្វើម្ហូបខ្មែរ

២.ធ្វើម្ហូបថៃ

៣.ឆុងកាហ្វេ និងភេសជ្ជៈ

៤.ដុតនំប័ុង

៥.ក្រឡុកស្រា

៦.កែសម្ផស្ស សំអាងកាយ និងសាឡន

៧.អ្នកគ្រប់គ្រងគេហកិច្ច

៨.ការកែច្នៃបន្លែ និងផ្លែឈើ

៩.ធុរកិច្ចទេសចរណ៍ និងសហគ្រិនភាព

អត្ថប្រយោជន៍ដែលសិក្ខាកាមទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន៖

-ទទួលបានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១

-ទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់

-ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២០០,០០០រៀលក្នុង១ខែក្នុងរយៈពេល៤ខែ

-ទទួលបានជំនាញទំនាក់ទំនង ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ការដោះស្រាយបញ្ហា ការធ្វើការងារជាក្រុម ការសម្រចចិត្ត

-ទទួលបានជោគជ័យ ដោយមានការផ្លាស់ប្តូរការគិត( change your thinking) ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត( Change your Mindset)

ផ្លាស់ប្តូរចរិត( Change your Attitude) ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់(Change your Habits)

-មានសមត្ថភាពធ្វើការ ដោយទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ

-អាចបើករកសុី (ធ្វើអាជីវកម្ម) ដោយខ្លួនឯងបាន ដោយក្នុងនោះចេះគ្រប់គ្រង បង្កើតយុទ្ឋសាស្រ្តទីផ្សារ គ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ....

-និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយខាងក្រោម។

សូមអរគុណ!!!!!!!

125536445_1741991799273367_1256500854754288677_n

125940535_1741992075940006_7931804175815251709_n

125208064_1741991909273356_1657123096576611656_n

125475310_1741992199273327_7345558669091660632_n

125316895_1741992675939946_4787551113474663896_n

125786972_1741992542606626_7989594980200051430_n

125447116_1741992462606634_7588153444435217388_n

125306897_1741992025940011_4983005243755719897_n

126170003_1741991862606694_1465368320632430890_n

125776196_1741991965940017_2588083503000728138_n

125560373_1741992679273279_3385544094584757809_n

125209494_1741992029273344_6175983341842418016_n

125315431_1741992635939950_446941539201467998_n

125834641_1741992739273273_837772921160856894_n

126060948_1741991932606687_7089494364002525788_n

125325893_1741992645939949_7131282530932393251_n

125287345_1741992125940001_7286933296393985567_n

125527579_1741992509273296_2114216966892907993_n

125228120_1741992552606625_5512037518727912534_n

125420977_1741992379273309_8392118887712615048_n

125266838_1741992185939995_9008789214753924262_n

125865352_1741992002606680_5134289481466667422_n

125529749_1741992492606631_4863324548398055933_n

125504720_1741992315939982_4962794930196679739_n

ដកស្រង់ដោយ៖ ក្នុងស្រុក

ប្រភពរូបភាព៖ វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍