តើអ្នកគិតថា កូនក្រមុំណាដែលមិនសប្បាយចិត្តជាងគេ? រូបដែលអ្នកជ្រើស នឹងបង្ហាញពីវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នក

តើអ្នកគិតថា កូនក្រមុំណាដែលមិនសប្បាយចិត្តជាងគេ? រូបដែលអ្នកជ្រើស នឹងបង្ហាញពីវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នក

1. កូនក្រមុំទី 1

Screen Shot 2020 12 01 At 12.25.31 PM

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសកូនក្រមុំទី 1 នោះមានន័យថា អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមិនដែលសោកស្តាយពីអតីតកាលឡើយ ហើយចង់ទន្ទឹងរង់ចាំអនាគតជានិច្ច។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកមានមហិច្ឆិតាខ្ពស់ដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងគ្រប់កិច្ចការ និងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់។

2. កូនក្រមុំទី 2

Screen Shot 2020 12 01 At 12.25.35 PM

អ្នកជ្រើសរើសកូនក្រមុំទី2 នោះមានន័យថា អ្នកជាមនុស្សកំពុងរង់ចាំ អ្នកសោកស្តាយពីអតីតកាល ហើយព្យាយាមមិនឱ្យវាកើតឡើងម្តងទៀត។

អ្នកតែងតែចង់ទទួលបានក្តីស្រលាញ់ មិនថាអ្នកជានរណានោះឡើយ។ ហើយអ្នកចង់ស្វែងរកនរណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នករីករាយ។

3 កូនក្រមុំទី 3

Screen Shot 2020 12 01 At 12.25.37 PM

អ្នកជ្រើសរើសកូនក្រមុំដែលបង្វែរនាងត្រឡប់មកវិញ ហើយក្រឡេកមើលកែងជើងរបស់នាង។ នេះគឺជាកូនក្រមុំដែលមិនសប្បាយចិត្តបំផុត។

អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកមិនអាចគេចផុតពីអតីតកាល ហើយមើលឃើញក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគត។

អ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេ ព្រោះអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេក ចំពោះវិធីនៃការគិតរបស់អ្នកដទៃ ហើយតែងតែទំពារគំនិតដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អម្នាក់នៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នា៕