ស្ថានភាពទាំងនេះ មានតែអូនតឿៗប៉ុណ្ណោះ ទើបយល់អារម្មណ៍នេះ

មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែខ្ពស់ទេ ហើយក៏មិនមានអ្វីខុសដែរព្រោះមនុស្សគួរតែងតែមានភាពខុសគ្នា។ យើងដឹងថាក្មេងស្រីទាំងអស់សុទ្ធតែស្រស់ស្អាតតាមរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីដែលមានកម្ពស់ទាប ឬដែលគេតែងចំអន់ថា "តឿ" អាចយល់ស្របជាមួយយើងទាំងស្រុងថាការធ្វើកិច្ចការខ្លះអាចមានបញ្ហាម្តងម្កាលដោយសារតែកម្ពស់របស់ពួកគេ។ វិធីល្អបំផុតដើម្បីចៀសវាងពីស្ថានភាពឆ្គាំឆ្គងណាមួយគឺត្រូវដោះស្រាយជាមួយពួកគេដោយវិធីលេងសើច។

ការចំអិនម្ហូបគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ខ្ញុំ។

13 situations that only short girls can relate to

ហើយខ្ញុំមិនមើលកញ្ចក់អ្វីទាំងអស់នេះទេ ពីព្រោះខ្ញុំមិនឈរដល់វាបាន។

13 situations that only short girls can relate to

ការចូលទៅទិញឥវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបគឺដូចជាការចូលរៀនវគ្គឡើងភ្នំ។

13 situations that only short girls can relate to

ហើយការដើរទិញឥវ៉ាន់គឺជាដំណើរផ្សងព្រេងមួយនៅក្នុងទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយ។

13 situations that only short girls can relate to

យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចសន្សំស្រោមជើង។

13 situations that only short girls can relate to

13 situations that only short girls can relate to

13 situations that only short girls can relate to

ខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញឆាកទេ។ អ្នកណា​ទៅ​ខ្វល់? អ្នកមកស្តាប់តន្ត្រីមិនមែនមកមើលតន្ត្រីទេ

13 situations that only short girls can relate to

រីករាយ

13 situations that only short girls can relate to

មិត្តភក្តិនិងខ្ញុំមើលទៅឡូយជាមួយគ្នា។

13 situations that only short girls can relate to

13 situations that only short girls can relate to

ពេលប្រមូលខោអាវដែលបានបោករួច។

13 situations that only short girls can relate to

ខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯង អូ! ខ្ញុំមានជំនួយ!

13 situations that only short girls can relate to

ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះមិនបានបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការសប្បាយទេ!