មានករណីវិជ្ជមានជំងឺ Covid-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ១០នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានឱ្យដឹងអំពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តរកវិជ្ជមានជំងឺ Covid-១៩ នៅកម្ពុជា ជាលទ្ធផលសម្រាប់ថ្ងៃទី ០៤​ ធ្នូ ២០២០ គឺរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានចំនួន១០នាក់បន្ថែមទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង១០នាក់នេះ គឺមាន៤នាក់ ជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា មិនមានជាប់ពាំក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកានោះទេ។

ចំណែកឯ៦នាក់ទៀត គឺជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិការ ក៏ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាង ​Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុផងដែរ។

អានសេចក្ដីលម្អិត តាមរយៈការប្រកាសរស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោមនេះ ៖

128592594_3585231928182554_43184365844678080_n

២

៣

៤