ប្លែកភ្នែកខ្លាំង និងសើចបិទមាត់មិនជិតទេ ពេលអ្នកឃើញសត្វទាំងនេះ ស្រាប់តែប្ដូរដាក់មុខជាសត្វឆ្មា មើលទៅវា Cute ខ្លាំងតែម្ដង

ដូចដែលដឹងហើយថា នៅលើពិភពលោកយើងនេះ តែងតែមានរឿងហេតុភេទប្លែកៗជាច្រើនបានកើតឡើងដោយស្មានមិនដល់ តែសម្រាប់រឿងខ្លួនផ្សេងមុខផ្សឹង បែបមិនអាចកើតមានបានទេ ជាពិសេសគឺកើតឡើងលើសត្វ និងមនុស្សយើង។

យ៉ាងណាមិញ ចុះបើយើងកាត់តរូបភាព ដោយយកខ្លួនសត្វផ្សេង ហើយដាក់ក្បាលឆ្មាវិ ទើរូបភាពនឹងគួរឱ្យទាក់ទាញ Cute Cute គួរឱ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាទៅ?

តោះ! យើងទៅមើលរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ដែលអ្នកកាត់ត គាត់បានកាត់តដាក់ក្បាលឆ្មា ជាមួយនឹងខ្លួនសត្វផ្សេងៗគ្នា ឃើញហើយ អស់សំណើច ហួសចិត្ត តែក៏គិតថាវា Cute គួរឱ្យស្រឡាញ់ម្យ៉ាងដែរ ប្លែកភ្នែកណាស់ ៖

129098837_10158316497358787_981502326792697117_n

129241759_10158316497333787_7760367343593128010_n

129276089_10158316497348787_4194905731265795836_n

129332077_10158316497373787_6986426862012786501_n

129336652_10158316497353787_6773378933714609138_n

129366556_10158316497303787_4169771808377245187_n

129522520_10158316497368787_26813422448279861_n

129523710_10158316497408787_1407336400360431077_n

129620573_10158316497378787_929691157798857014_n

129629215_10158316497308787_4825333006141685628_n

129759432_10158316497363787_1537307811496552096_n

129824834_10158316497293787_4282361621964127301_n

129848389_10158316497343787_4437122140889559504_n

129861426_10158316497288787_3915468079200764946_n

129936114_10158316497263787_1465941168249082158_n

129981022_10158316497383787_1993620576926810365_n

130084120_10158316497313787_1853236119613044455_n

130084788_10158316497298787_861351807587926107_n

130157062_10158316497318787_6807257877527199741_n

130191083_10158316497388787_8964101885530551768_n

130198942_10158316497398787_8215634820297482751_n

130274030_10158316497403787_7024927062958039639_n

130842088_10158316497393787_3639097601096340052_n

130711904_10158316497328787_7871410121891615406_n

130600490_10158316497273787_2340110179948624954_n

130581819_10158316497268787_4521936182895200027_n

130157062_10158316497323787_3132887567515360701_n

130187038_10158316497283787_7923897633819800896_n

Credit Photo : @koty_vezde