ចេះតែឆ្ងល់ភាពយន្តហូលីវូដគេថតបែបម៉េចបានឡូយម្ល៉េះ នេះ ១០ សន្លឹកឃើញហើយហួសចិត្ត

នៅ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍ ឬ​ក្នុង​រោង​ភាពយន្ត អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​ពេល​ខ្លះ​វា​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​ពិភពលោក​យើង​នេះ។ ជឿ​ថា​អ្នក​ក៏​ធ្លាប់​កើត​មាន​ចម្ងល់ ហើយ​ចេញ​សញ្ញា​សួរ​ សួរ​ខ្លួន​ឯង​ដែរ​ថា​តើ​ផលិតករ​ភាពយន្ត គេ​អាច​ផលិត​ឈុត​មួយ​នោះ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា?

ឧទាហរណ៍៖ ដូច​ជា​ឈុត​មាន​មនុស្សយន្ត ឈុត​វាយ​គ្នា​ដែល​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ ឬ​ឈុត​ប្រណាំង​រថយន្ត​អ្វី​ជា​ដើម។

ខាង​ក្រោម​យើង​បង្ហាញ​តិចនិក​ក្នុង​រូបភាព ១០ សន្លឹក​នៃ​ការ​ផលិត​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ៖

 

Life Of Pi (2015)

10

Avengers : Infinity War (2018)

9

Titanic (1997)

8

Shutter Island (2010)

7

Mulan

 


6

The Call Of The Wild (2020)

5

Blade Runner 2049 (2017)

4

Jurassic World (2015)

3

Guardians Of The Galaxy (2014)

2

The Phantom Menace (1999)

1