ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់! ឧបរកណ៍ និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ដំបូង របស់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗ ឃើញហើយអស់សំណើច!

សព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាមិនបានស្គាល់ឧបករណ៍របស់ Apple ឬ Samsung។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​ឧបករណ៍ទាំងនេះមានរូបរាងខុសគ្នាស្រឡះនៅពេលដែលពួកវាបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង។

យើងខ្ញុំ សូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យត្រឡប់ទៅក្នុងអតីតកាល​ និងមើលពីអ្វី​ ដែលក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះទាំង ២០ បានចាប់ផ្តើមការងារផលិតសមិទ្ធផលដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេ។

១. កុំព្យូទ័រដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ម៉ូដែល Apple I

15902510 10025360 116 0 1504764646 1504764648 650 1 1504764648 650 9011dd1c85 1504798662

២. ឡានដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford​ ម៉ូដែល A

15902460 10025260 115 0 1504764595 1504764599 650 1 1504764599 650 D7188fddb3 1504798662

៣. ទូទឹកកកដំបូងរបស់ក្រុម Bosch

15902410 10025060 114 0 1504764512 1504764514 650 1 1504764514 650 Fce423d851 1504798662

៤. ទូរទស្សដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ម៉ូដែល P-3202

15902360 10024960 113 0 1504764460 1504764465 650 1 1504764465 650 5ff0871a79 1504798662

៥. ទូរស័ព្ទចល័តដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Siemens ម៉ូដែល Mobiltelefon C1

15902310 10024310 112 0 1504764370 1504764373 650 1 1504764373 650 D9af5dfeea 1504798662

៦. ជំនាន់ដំបូងគេរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការណ៍ Microsoft Windows

15902260 10024160 111 0 1504764287 1504764294 650 1 1504764294 650 1069087769 1504798662

៧. គំរបសៀវភៅកាតាឡុកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន IKEA

15902210 10024060 110 0 1504764244 1504764247 650 1 1504764247 650 2372b31646 1504798662

 

៨. កាម៉េរ៉ាដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Canon ម៉ូដែល Kwanon

15902160 10023910 109 0 1504764192 1504764195 650 1 1504764195 650 Ec52d095f5 1504798662

 

៩. ប្រដាប់ក្មេងលេងដំបូងរបស់ ក្រុមហ៊ុន Lego ម៉ូដែល Wooden Duck

15902110 10023260 108 0 1504764076 1504764089 650 1 1504764089 650 9e29c970be 1504798662

១០. ម៉ូតូដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Harley-Davidson

15902060 10023160 107 0 1504763971 1504763980 650 1 1504763980 650 66582fd177 1504798662

១១. ឡេបធប់ដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន HP - ម៉ូដែល PH-110

15902010 10022410 105 0 1504763828 1504763831 650 1 1504763831 650 Af5827aeef 1504798662

 

១២. គ្រែមដំបូងគេរបស់ Nivea

15901960 10022310 104 0 1504763772 1504763775 650 1 1504763775 650 39837c5805 1504798662

 

១៣. ឧបករណ៍លេងហ្គេមដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sega - ម៉ូដែល SG-1000

15901910 10022210 103 0 1504763713 1504763723 650 1 1504763723 650 E6066515a4 1504798662

 

១៤. ទឹកអប់ដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chanel

15901860 10022110 102 0 1504763612 1504763616 650 1 1504763616 650 B856cf6058 1504798662

 

១៥. កាមេរ៉ាវីដេអូ​ដំបូងគេរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony - ម៉ូដែល HVC-F1

15901810 10022010 101 0 1504763509 1504763512 650 1 1504763512 650 32e9147584 1504798662

 

១៦. កុក្កតា Barbie ដំបូងបំផុតដែលត្រូវបានផលិត

15901660 10021610 98 0 1504763215 1504763252 650 1 1504763252 650 7a1ec8af5f 1504798662

 

១៧. ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដំបូងគេរបស់ ក្រុមហ៊ុន Apple - ម៉ូដែល iPhone

15901610 10021410 96 0 1504763093 1504763096 650 1 1504763096 650 8e72465197 1504798662

 

១៨. ថ្មាំដុសធ្មេញដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Colgate

15901560 10021510 97 0 1504763161 1504763163 650 1 1504763163 650 00bffde356 1504798662

១៩. ហាងកាហ្វេ ដំបូងរបស់ Starbucks

15901510 10022510 106 0 1504763877 1504763882 650 1 1504763882 650 8266e9f82b 1504798662

២០. ស្រោមអនាម័យពេលបង្កើតឡើងដំបូង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤០

Untitled 1

ប្រែសំរួលដោយ៖ សុខ​ សុវណ្ណនិត្យ