ភាពខុសគ្នា ៩ យ៉ាងរវាងស្ត្រីដែលនៅលីវ និងស្ត្រីដែលបានរៀបការហើយ!

មនុស្សស្រីគ្រប់រូបស្រមៃចង់ស្វែងរកស្នេហាផ្អែមល្ហែមរបស់នាងដែលជាស្នេហាពិតនិងការរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយ។

ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ស្រ្តីគ្រប់រូបមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនបន្ទាប់ពីនាងរៀបការ។ ដូច្នេះស្ត្រីប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើជីវិតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចហើយសូមពិនិត្យមើលរូបភាពគំនូរកំប្លែងទាំងនេះដែលគេហទំព័រ ​KNONGSROK.COM យើងបានរៀបចំសម្រាប់អ្នក។​

1. ការផ្លាស់ប្តូរយឺតៗរបស់ស្រ្តីពេលរៀបការរួចហើយ

13230810 13916155 4 1471075827 650 7 1488295420 650 D81043295b 1492086438

2. សំណួរពីសាច់ញាត្តិនិងមិត្តភក្តិធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការមិនស្រួលចិត្ត

13230460 14169855 1 1471236348 650 9 1488295420 650 D81043295b 1492086438

3. អាហារពេលល្ងាចសម្រាប់គ្រួសារ

13230760 13916555 5 1471076143 650 5 1488295420 650 D81043295b 1492086438

4. ប្តូរឈ្មោះទៅប្រើខាងប្តីវិញ

13230710 13916655 8 1471076780 650 9 1488295420 650 D81043295b 1492086438

5. គេហទំព័រដែលបានទស្សនាញឹកញាប់

13230660 13916755 6 1471077251 650 13 1488295420 650 D81043295b 1492086438

6. គ្រួសារមានសមាជិកច្រើន(បូករួមទាំងខាងប្តី)

13230610 13919705 7 1471078871 650 19 1488295420 650 D81043295b 1492086438

7. នៅពេលដែលស្រ្តីត្រូវការជំនួយ

13230560 13916855 2 1471077496 650 7 1488295420 650 D81043295b 1492086438

8. ផ្ទះដ៏សែនកក់ក្តៅ

13230410 13918655 9 1471077941 650 9 1488295420 650 D81043295b 1492086438

9.

523fce5ec495210b6c28077995

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ Brightside