២៥ អកប្បកិរិយាទូទៅ នៃមនុស្សដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេ​ បំពានផ្លូវចិត្ត និងរាងកាយ!

ខណៈពេលដែលយើងធំឡើងឥរិយាបថដែលយើងទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺជាប់ទាក់ទងខ្លាំងទៅនឹងជំនាញប្រឈមរបស់យើងនៅពេលមនុស្សពេញវ័យ។ ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានខាងផ្លូវចិត្តជាទូទៅមានអកប្បកិរិយាខុសប្លែកទៅនិងមនុស្សទូទៅដែលធ្វើឲ្យយើងបែកចែកបាន។

ប្រសិនបើអ្នកឬនរណាម្នាក់ដែលដឹងថាជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន, នោះអ្នកប្រហែលជាចង់អានបន្ថែមអំពីរឿងទាំងនេះ។ ការស្វែងយល់ច្បាស់ពីចិត្តគំនិតអ្នកដទៃ ឬការស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់, អាចធ្វើអោយមានភាពខុសគ្នា។

1. សួរសំណួរសូម្បីតែចម្លើយគឺនៅលើគោក

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន អ្នកប្រហែលជាសង្ស័យខ្លួនឯងគ្រប់ពេលសូម្បីតែពេលអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវ។ ដោយសារតែនេះអ្នកអាចរកឃើញដោយខ្លួនឯងសួរសំណួរមួយលានដងនៅពេលដែលចម្លើយគឺនៅនិងមុខជាក់ស្តែង។

2. សុំទោសគ្រប់ពេលវេលា

កុមារទទួលនូវការរំលោភបំពានអាចមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនដែលធ្វើអ្វីបានត្រឹមត្រូវទេ។ ជាលទ្ធផលពួកគេតែងតែសុំទោសសូម្បីតែក្នុងជីវិតពេញវ័យរបស់ពួកគេនិងសូម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសក៏ដោយ។

3. ខ្លាចអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួន

នៅពេលអ្នករស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការភ័យខ្លាចនៃការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តអ្នកមិនអាចជឿទុកចិត្តលើអ្វីទាំងអស់។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកអាចខ្លាចអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងឬនរណាម្នាក់ក្បត់អ្នក។

4. អ្នកហាក់ដូចជាពិបាកប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ខ្លាំង

ក្នុងអំឡុងពេលកុមារភាពមានការលំបាកអ្នករៀនពីរបៀបរឹងមាំដោយសារតែអ្នកបានហែលឆ្លងទុកលំបាកដែលជាមេរៀន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកក៏មានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលមួយចំនួនផងដែរនៅពេលវ័យក្មេងដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកមានភាពខ្លាំងក្នុងជីវិតពេញវ័យរបស់អ្នក។

5. វាពិតជាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្ត

វាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលកុមារភាពរបស់អ្នកត្រូវបានប្រាប់ថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់។

6. អ្នកត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯង

ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលដែលតែងតែស្វែងរកកំហុសរបស់អ្នកជានិច្ចអ្នកក៏អាចក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះផងដែរ។ អ្នកនៅទន្ទឹមនិងពេលវេលា និងរៀបចំបានល្អ។ ជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃការរំលោភបំពានមានទំនោរទៅរកការងារហួសប្រមាណដោយសារតែពួកគេចង់ឱ្យមនុស្សពេញចិត្តនូវដែលអ្វីដែលបាន។

7. អ្នកមានប្រតិកម្មទៅនឹងសម្លេងរំខានខ្លាំង

ប្រសិនបើអ្នកធំឡើងនៅក្នុងការភ័យខ្លាច ដោយសារតែកាលកុមារភាព គេតែងតែស្រែកគំហកដាក់អ្នក ដូច្នេះសំឡេងលឺររំលឹកអ្នកពីការរំលោភបំពាន។

8. ភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំនោមហ្វូងមនុស្សច្រើន

ដូច្នេះជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានជាច្រើនភ័យខ្លាចក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមជាមួយមនុស្សដទៃហើយជួនកាលអាចព្យាយាមដកខ្លួនពួកគេតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបាន។

9. អ្នកមានរេផ្លិចក្នុងការការពារពីធម្មជាតិ

អ្នកអាចយល់ច្បាស់ពីមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើបាបអ្នក ការស៊ូលំបាករបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកបានយល់ច្បាស់ពីរបៀបការពារខ្លួនអ្នកពីធម្មជាតិ។

10. បញ្ហាផ្សាភ្ជាប់ជាមួយអ្នក

នោះមានន័យថាការភ័យខ្លាចថាអ្នកផ្សេងនឹងចាកចេញពីអ្នកឬបោះបង់អ្នកចោល។

11. អ្នកមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងភ្នែក

នៅពេលនិយាយអ្នកប្រហែលជាមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្រិតដែលអ្នកមិនអាចមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកជាមួយអ្នកដទៃ។

12. អ្នកព្យាយាមនៅឆ្ងាយពីជម្លោះ

អ្នកស្អប់ការប្រឈមមុខនឹងជម្លោះពីព្រោះវាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង។ ដូច្នេះមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលក្នុងការចាកចេញពីស្ថានភាពមិនល្អទាំងស្រុង។

13. អ្នកតែងតែយល់ថាអ្នកជាកំហុស

បន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលោភបំពានអ្នកអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផលប្រយោជន៏មួយចំនួនចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើខុស។ ដូច្នេះអ្នកតែងតែដាក់កំហុសលើខ្លួនឯង។

14. អ្នកពិបាកស្វែងយល់ពីមនុស្សឯទៀត

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវគេរំលោភបំពាន អ្នកប្រហែលជាមិនពិសេសចំពោះមនុស្សដទៃទៀត ឬខ្លាចពួកគេ។ ដោយសារតែរឿងនេះការខិតទៅជិតអ្នកដទៃមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេសម្រាប់អ្នក។

15. អ្នកនៅស្ងៀម

អ្នកប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានសំលេងខ្លាំងទេបន្ទាប់ពីអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យមានអារម្មណ៍ថាតូចនិងសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

16. អ្នកមិនអាចទទួលបានការសរសើរទេ

នៅពេលអ្នកណាម្នាក់និយាយថាអ្នកមានភាពអស្ចារ្យអ្នកប្រហែលជាសង្ស័យពាក្យរបស់ពួកគេព្រោះអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្វីល្អនៅក្នុងខ្លួនអ្នក។

17. ភាពថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកនៅមានកំរិត

មិនថាអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយអ្នកតែងតែសង្ស័យថាអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើវាឬអត់។ អ្នកមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងដូចអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើល្អប្រសើរ។

18. អ្នកមានបញ្ហាញៀនលើអ្វីមួយ

យោងទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្រ្តជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តតែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាញៀន។ ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងគ្រឿងស្រវឹង លួចឆក់ ថ្នាំញៀន ល្បែងស៊ីសងហួសប្រមាណជាដើម។ ល។

19. អ្នកតែងតែភ័យខ្លាច

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើតែងតែធ្វើឱ្យអ្នកព្រួយបារម្ភ។ សូម្បីតែសញ្ញាតូចបំផុតនៃបញ្ហារបស់អ្នក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមានការព្រួយបារម្ភដែរ។

20. ជារឿយៗអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹង

ជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូលតែងតែឆាប់ខឹង មួរម៉ៅ ធ្វើអ្វីតិចតួចតែងតែឆាប់ខឹង។ ជាលទ្ធផលអ្នកប្រហែលជាមានកំហឹង។

21. អ្នកមានឥរិយាបថផ្ទាល់ខ្លួន

កុមារដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានខ្លះយល់ស្របឲ្យគេរំលោភបំពានលើខ្លួនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេសមនឹងទទួលបាន។

22. អ្នកមានការបទបែន

ការរស់នៅជាមួយមនុស្សប្រើហឹង្សារដែលធ្វើបាបអ្នក អាចបណ្តាលឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។

23. អ្នករស់នៅក្នុងការសាកល្បងស្វ័យប្រវត្តិ

អ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ថាពេលខ្លះអ្នកភ្លេចរឿងរ៉ាវអ្វីមួយឬព្រឹត្តិការណ៍ដោយសារតែចំនុចណាមួយ។

24. អ្នកមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបញ្ហា

ការប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយមនុស្សគឺកាន់តែលំបាកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវគេរំលោភបំពាន។ អ្នកប្រហែលជាពិបាកជឿជាក់លើអ្នកដទៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយពួកគេ។

25. អ្នកមានភាពដាក់ខ្លួន

យ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលមានអ្វីមួយល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកដឹងពីរបៀបដែលអ្នកពេញចិត្ដនឹងវា។ អ្នកកាន់តែរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដឹងគុណដល់ពេលវេលាដែលបានបង្រៀនអ្នក។

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ thinkinghumanity