រឿងមួយដែលគួរអោយព្រួយបារម្មណ៍ ពីរូបភាពជាខ្មោចឈ្មោះថាម៉ូម៉ូ (Momo)

ថ្មីៗនេះគេបានរកឃើញថា មានជនអគតិមួយចំនួនបានកាត់តរូបភាពជាខ្មោចឈ្មោះថាម៉ូម៉ូ (Momo) បន្លំចូលក្នុងវីដេអូដែលក្មេងៗចូលចិត្តមើលក្នុងYoutube ធ្វើអោយក្មេងភ័យខ្លាច ហើយថែមទាំងនិយាយប្រាប់ក្មេងៗទាំងនោះអោយចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯង ហើយមិនអោយនិយាយប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ បើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងមកធ្វើបាបទាំងអស់គ្នា។

ដូច្នេះឪពុកម្ដាយទាំងអស់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្មេងៗដែលចូលចិត្តមើលYoutubeច្រើន គួរតែសួរនាំពួកគេហើយនិយាយលួងប្រាប់ថាពួកគេនឹងមិនមានបញ្ហាអីទេ ព្រោះMoMo គ្រាន់តែជាការប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះជៀសវាងពួកគាត់ចេះស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបាន និងធ្វើរឿងទាំងនោះពិតប្រាកដមែន។

10350080 6750761 Image M 2_1551262447471

10350082 6750761 Parents_have_been_told_the_creepy_images_and_clips_appear_in_the M 26_1551273584098

10350084 6750761 Videos_of_computer_game_Forntite_hugely_popular_among_children_a M 27_1551273594408

10350096 6750761 Image M 21_1551263786084

10350116 6750761 Image M 24_1551263836303

10360776 6750761 Image M 2_1551278320748

CNN: https://www.cnn.com/…/youtube-suicide-videos-trnd/index.html

Washington Post: https://www.washingtonpost.com/…/the-momo-challenge-a-sin…/…

Daily Mail: https://dailym.ai/2EgabKV

អត្ថបទដោយ៖ Kim Sopheakrakboth