បន្ទាប់ពីអានអត្ថបទនេះហើយ ច្បាស់ជាលែងហ៊ានបោះចោលសំបកចេទៀតហើយ

នៅពេលយើងញ៉ាំចេកហើយ យើងតែតែបោះសំបកចេកចោល។ សំបកចេករលួយលឿនណាស់ ហើយក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនដែរ។ វាផ្តល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដល់រុក្ខជាតិដោយបញ្ចេញកាល់ស្យូម ប៉ូតាស្យូមផូស្វ័រ។ ល។ វាអាចត្រូវបានប្រើក្នុងវិធីជាច្រើនដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រុក្ខជាតិផ្សេងទៀត។

វាអាចជួយឲ្យសួនបន្លែរបស់៖

សំបកចេកអាចធ្វើការជាជីដ៏ល្អ និងជាសារធាតុមួយក្នុងចំណោមសារធាតុផ្សេងៗ ធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដីល្អបំផុត។ វាជួយលើកកម្ពស់ការរីកលូតលាស់របស់មីក្រុបនិងធានាថាពពួក Worm មានប្រសិទ្ធភាពចូលទៅក្នុងដីដែលនឹងធ្វើឱ្យដីកាន់តែមានជីជាតិ និងបង្កើនគុណភាព។ កាប់វាជាបំណែកតូចៗហើយដាក់វាចូលក្នុងដី។

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

ជាជីកំប៉ុស្ត៖

វិធីដើម្បីរៀបចំជីកំប៉ុស្តិ៍គឺយកកំប៉ុងចេកហើយទុកវាឱ្យនៅក្នុងធុងទឹករយៈពេលពីរបីថ្ងៃ។ ចេកដែលសម្បូរដោយសារធាតុរ៉ែ នឹងផ្តល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ និងធានាឱ្យមានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time

Amazing Uses Of Banana Peel That Would Want You To Throw Them From Next Time