តារាយូធូប Logan Paul មានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់អង់តាក់ទិកដើម្បីបង្ហាញពីទ្រឹស្តីមួយដែលថា ផែនដីមិនមែនមានរាងមូលនោះទេ

ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះ ដែលជឿថាផែនដីពិតជាមិនមានរាងមូលមែននោះ អ្នកក៏ស្ថិតចំណោម មនុស្សជាច្រើនជឿថាផែនដីមិនមែនរាងមូលនោះទេ ហើយ ឡូហ្គូប៉ូល ក៏ជឿជាក់ថាទ្រឹស្តីផែនដីសំប៉ែតគឺជាការពិត។ តារា យូធូប អាយុ ២៣ឆ្នាំនេះ បានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់អង់តាក់ទិកដើម្បីបង្ហាញអំពីទ្រឹស្តីផែនដីសំប៉ែត។ លោក ឡូហ្គែនប៉ុល បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះនៅពេលកំពុងនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ ផែនដីមិនមែនរាងមូល នៅទីក្រុងដេនវ៉េ។

វាអាចជារឿងឆ្កួតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្លះនៅពេលពួកគេចង់បង្ហាញទ្រឹស្ដីមួយនេះ។ លោកឡូហ្គោនប៉ូលត្រូវបានអមដំណើរដោយស្ថាបនិករបស់ FEIC លោក Robbie Davidson។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះឡូហ្គែលប៉ូលក៏បាននិយាយផងដែរថា គាត់ជាបុរសនៃសេចក្ដីពិតហើយមិនខ្មាសអៀនចំពោះការជឿលើទ្រឹស្ដីនោះទេ។ គាត់មានមោទនភាពចំពោះការពិតដែលថា ផែនដីគឺមានរាងសំប៉ែត។

Logan Paul flat earth theory

Logan Paul Flat Earth Theory

youtube stars Logan Paul Flat Earth theory

Logan Paul flat earth theory antarctica

លោកឡូហ្គោនប៉ូលមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរទៅអង់តាក់ទិក ដើម្បីបង្ហាញទ្រឹស្ដីផែនដីសំបែ៉តនោះទេ។ ក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយ Robbie Davidson ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង់តាក់ទិកនៅឆ្នាំ២០២០ផងដែរ ដើម្បីស្វែងរកជញ្ជាំងដែលកំពុងការពារភពផែនដីមិនឱ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងលំហ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើន មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តារាយូធូបរូបនេះ។ ពួកគេមានអារម្មណ៍ថា លូហ្គែនប៉ូល បានធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់គាត់។ គ្មានអ្វីដែលអាចនិយាយបានថាយ៉ាងណានោះទេ គឺមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងប្រាប់ពីអ្វីដែលលូហ្គែនធ្វើ។