បុរសចាស់ម្នាក់នេះបានទទួលផ្ទះថ្មីបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅក្នុងប្រអប់ដ៏តូចចង្អៀត

អ៊ិនធឺណិត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃ។ ទោះបីជាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏អ៊ីនធឺណេតនិងបណ្តាញសង្គមត្រូវមានដែរ។

ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតមានប្រយោជន៍របស់វាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាច្រើនផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលគ្មានទីលំសមរម្យសំរាប់រស់។

យើងកំពុងនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រអប់ឈើតូចមួយដែលគាត់មិនអាចអង្គុយឱ្យបានត្រឹមត្រូវផង។

ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានទទួលផ្ទះថ្មីដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ បន្ទាប់ពីរូបថតរបស់គាត់បានបង្ហោះតាមតាមអ៊ីនធឺណិត។

This Old Man Getting A New Home After Living In A Small Box Is Heartwarming

Xylenejoy Siarot បានចែកចាយរូបថតរបស់បុរសរូបនេះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រអប់ឈើតូចមួយ។ រូបភាពនេះពិតជាគួរឱ្យសោកសង្រែងណាស់។

រូបភាពនេះបានចែកចាយពេញលើអ៊ីនធឺណេត ហើយមនុស្សជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំង។

This Old Man Getting A New Home After Living In A Small Box Is Heartwarming

មនុស្សជាច្រើនបានជួយគាត់ និងផ្តល់ឱ្យគាត់នូវម្ហូបអាហារ និងទីជំរកថ្មីត្រឹមត្រូវនិងមានផាសុខភាព។

This Old Man Getting A New Home After Living In A Small Box Is Heartwarming

 

ទោះបីលោក Xylenejoy Siarot ត្រូវបានគេរិះគន់ដោយមនុស្សមួយចំនួន ដែលគាត់បានចែករំលែករូបភាពរបស់បុរសចាស់ ដោយមិនបានអ្វីក៏ដោយ តែវាជាការជម្រុញឲ្យការចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវបុរសចាស់ ហើយទីបំផុតបុរសចាស់ម្នាក់នោះក៏ទទួលបាន​កន្លែងល្អប្រសើរជាងមុនដែរ។

This Old Man Getting A New Home After Living In A Small Box Is Heartwarming

This Old Man Getting A New Home After Living In A Small Box Is Heartwarming

This Old Man Getting A New Home After Living In A Small Box Is Heartwarming