កំពូលតារាថៃ ២០ ដួង ដែលមានអ្នក Followed នៅលើ IG ច្រើនជាគេ! តោះចូលមើលទាំងអស់គ្នា!

Instagram គឺជាបណ្តាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលតារាល្បីៗថៃប្រើវាដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងឃើញតារាល្បី ៗ ថៃចំនួន 20 រូប ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅលើ Instagram ។

1. Blackpink’s Lisa: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 19,502,808 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LISA (@lalalalisa_m) on

2. Aum Patchrapa: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 10,597,247 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by aum_patchrapa (@aum_patchrapa) on

3. GOT7’s Bamban: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 9,430,400 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by GOT7 (@got7.with.igot7) on

4. Mai Davika:  មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 9,108,171 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by davikah (@davikah) on

5. Chompoo Araya: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 8,548,547 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Chompoo World 💋⚡️🌪 (@araya.worldx) on

6. Yaya Urassaya: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 8,083,054 Followers

 

View this post on Instagram

 

Oh heyyyy

A post shared by Urassaya Sperbund (@urassayas) on

7. Kimmy Kimberley Anne Voltemas: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 7,537,089 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kimberley Anne Woltemas (@kimmy_kimberley) on

8. Boy Pakorn: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 7,501,796 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @boy_pakorn on

9. Margie Rasri: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 7,442,024 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Margie Balenciaga (@margie_rasri) on

10. Ploy Chermarn: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 7,413,838 Followers

11. Woonsen Virithipa: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 7,384,050 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Woonsen (@vjwoonsen) on

12. Kao Supassara: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 7,131,315 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Supassara. (@supassra_sp) on

13. Mario Maurer: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 6,942,932 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mario Maurer 😊🇩🇪 (@mario_mm38) on

14. Pat Napapa: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 6,741,124 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Patt Napapa T. (@pat_napapa) on

15. Punpun Suttata: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 6,732,301 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by PunPun Sutatta Udomsilp♡ (@punpun_sutatta) on

16. Toey Jarinporn: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 6,208,429 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jarinporn J. (@toeyjarinporn) on

17. Gubgib Sumonthip: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 6,175,042 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by gggubgib36 (@gggubgib36) on

18. Noey Chotika: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 5,906,247 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by เนย โชติกา (@noeychotika) on

19. Bella Ranee: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 5,764,715 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bella Ranee Campen (@bellacampen) on

20. Opal Panisara: មានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 5,534,106 Followers

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Opal Panisara (@opalpanisara) on