15+ មនុស្សស្អាតសង្ហារពីអតីតកាលដែលមានអ្នកចុចជាងមួយលានចូលចិត្តនៅលើ Instagram ដោយសារភាពល្បីរបស់់ពួកគាត់!!

អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាស្តង់ដារភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយគ្រាន់តែមើលរូបថតដែលពេញចិត្តខ្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់។ ប៉ុន្តែយើងដឹងថាសម្រស់ខ្លះគឺមិនចេះចប់ហើយមានមនុស្សដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាង ១០០ ឆ្នាំមកហើយដែលនឹងផ្តល់ឱ្យនូវភាពល្បីល្បាញបំផុត។

បញ្ជីនៃប្រវត្ដិសាស្ដ្រដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកតែងតែគិតថាមានម៉ាស៊ីនពេលវេលាគឺជារឿងពិត។ នៅខាងក្រោមនេះគឺជាបុរសសង្ហារស្រីស្អាតរបស់ពិភពលោកនាសម័យមុន តោះទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នា។

១.លោក ហាម៉ាន់រ៉ូសឆាស៍ Hermann Rorschach — គាត់ជាបុរសសង្ហារបើយោងតាម the ’Brad Pitt’

២. លោក បេនជាម៉ិន ផ្ជាដ រុនឃ្លេល Benjamin Piatt Runkle — ស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបនិកនៃភាពឥតខ្ចោះរបស់ស៊ីហ្គម៉ាជី ដែលមានសម្រស់ស្រស់សង្ហារ

 

៣. អ្នកនាង អានណា ម៉េ វ៉ុង Anna May Wong — total babe of silent film era who let her eyes do all the talking

៤. ឆាលីឆាភ្លីន Charlie Chaplin ត្រូវលាក់ភាពទាក់ទាញនៃភាពជាក្មេងប្រុសរបស់គាត់នៅពីក្រោយសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកយើងផ្តោតអារម្មណ៍លើរឿងកំប្លែងរបស់គាត់។

៥. Cleo de Merode គឺជាស្ត្រីដែលថតរូបបានច្រើនបំផុតនៅដើមសតវត្សរ៍ទី ២០ ។

6. Harry Houdini — you’d come for magic, but end up falling under his spell.

7. Coco Chanel would’ve served the most iconic OOTDs that everyone would die for.

8. Ernest Hemingway — his ’deep’ and sensitive captions would’ve been the cherries on top of his steamy pics.

9. Agnes Ayres — most likely to become a popular cosplayer.

10. Evelyn Nesbit — America’s first supermodel would’ve surely had the posts with most likes.

11. Geneviève Lantelme — the French heartbreaker, whose features define ’romance’

12. Marie Doro — the ’eccentric Helena Bohnam Carter’ of the early 1900s

13. Maude Fealy — rocked the 80s hippie aesthetic before it was cool

14. Johannes Brahms could make you swoon with both his symphonies and his disarming looks.

15. Lina Cavalieri — legend has it, she’s received 840 proposals, so we definitely wouldn’t be expecting her to check all of her DMs.

16. Lewis Payne — the ultimate bad boy of our dreams, and he knows it

17. Luzon woman of the Philippines — so stunning she doesn’t even have to try. Would’ve gone viral in a few days.

18. Lillie Langtry — inspired Sherlock Holmes’ only love Irene Adler and snatched our hearts as well.

19. Rupert Brooke didn’t just use his poetry to make everyone weak in the knees.

Bonus: Ernest Hemingway transformed from a dashing guy into a total silver fox in his later years.

តើតួលេខប្រវត្តិសាស្រ្តមួយណាដែលអ្នកបានរកឃើញថាស្រស់ស្អាតបំផុត? តើអ្នកមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលអាចបំពេញបញ្ជីនេះបានទេ?

Preview photo credit Sigma Chi Archives / commons.wikimedia.org