ឆ្នាំ២០២០ អាមេរិក​បន្ត​ឈរលេខ១​នាម​ជាមហាអំណាច​យោធាពិភពលោក ចុះ​រុស្សី​ និង​ចិនវិញ?

នេះគឺចំណាត់ថ្នាក់កម្លាំងយោធាពិភពលោកឆ្នាំ ២០២០ ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១  រុស្ស៊ីទី ២ និងចិនលេខ ៣ ។ សហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១ ក្នុងចំណោម ១៣៨ ប្រទេសដែលកាន់ចំណាត់ថ្នាក់និង​ពិន្ទុ PwrIndx ចំនួន ០.០៦០៦ ។

Military Strength

សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាតំណែងកំពូលរបស់ខ្លួន ជាមហាអំណាចយោធាគ្មាននរណាប្រៀបបានក្នុងពិភពលោកពោលគឺទាំងតួលេខនិងបច្ចេកទេស។ បុគ្គលិកយោធាសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែល ២.២៦០.០០០ នាក់ ខណៈពេលដែលអត្រាកម្លាំងកងទ័ពអាកាសសរុបមានចំនួន ១៣.២៦៤ នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង ១៣៨ ក្នុងបញ្ជីនេះ។

DA ST 86 09471

ស្ថាប័នរាប់​ចំនួនស្ថិតិយោធាពិភពលោក The Global Firepower បាន​ប្រើ​ប្រាស់​កត្តា៥​យ៉ាង​ដើម្បីកំណត់ពិន្ទុនៃសន្ទស្សន៍ថាមពលរបស់ប្រទេស ដែលមានដែលមានចាប់ពីអំណាចយោធា និងហិរញ្ញវត្ថុដល់សមត្ថភាពខាងដឹកនាំនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ យោធារុស្ស៊ីបន្តបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើទំនើបកម្ម - ហើយបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសង្គ្រាមនៅស៊ីរីបានជួយជា​ច្រើ​ដល់​រុស្សី។ ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ PwrIndx ចំនួន ០.០៦៨១ ។ បុគ្គលិកយោធាសរុបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែល ៣.០១៣.៦២៨ នាក់ ខណៈពេលដែលអត្រាកម្លាំងកងទ័ពអាកាសសរុបមាន ៤.១៦៣ នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតទី ២ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង ១៣៨ នៃបញ្ជីនេះ។ ប្រទេសរុស្ស៊ីមានរថក្រោះចំនួន ១២ ៩៥០ ដែលជាចំនួនមួយដែលនាំប្រទេសនេះឈរនៅលំដាប់ទីមួយោផ្នែកចំនួនយោធាថ្មើ​ជើង។

Russia China Military Joint Drills East

យោធាចិននៅតែបន្តរីកលូតលាស់ស្របគ្នានឹងភាពស្មុគស្មាញឧស្សាហកម្មយោធា ដែល​ជាឧស្សាហកម្មកំពុងរីកដុះដាលក្នុងតំបន់។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ប្រទេសចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ក្នុងចំណោម ១៣៨ ប្រទេសដែលកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ PwrIndx ០.០៦៩១ ។ បុគ្គលិកយោធាសរុបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រមាណ ២,៦៩៣,០០០ នាក់ ខណៈពេលដែលអត្រាកម្លាំងទ័ពអាកាសមានចំនួន ៣.២១០ នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតទីបីក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន ១៣៨ នៃបញ្ជីនេះ។ ចិនមានរថក្រោះចំនួន ៣៥០០ ដែលជាលេខមួយដែលនាំប្រទេសនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ៧ ក្នុងបញ្ជីទាក់ទងនឹងកងកម្លាំងថ្មើជើង។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជាតារាងចំណាត់កម្លាំងយោធាពិភពលោក៖

Screenshot_2

ប្រភព៖ceoworld