តើ​សង្គ្រាម​មួយណា​ដែល​ទាហានអាមេរិកបាត់​បង់​ជីវិតច្រើន​ជាង​គេ?

ប្រិយមិត្តមួយចំនួន​បាន​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​ថា​ក្នុង​ជម្លោះ​និង​សង្គ្រាមសំខាន់​ៗ​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្តសម័យទំនើប ភាគច្រើន​អាមេរិក​តែង​តែ​មាន​មុខ​ហើយ​ប្រាកដណាស់​ថា​​ទាហាន​របស់​ពួក​គេ​បាន​ពលីជីវិត​ក្នុង​សង្គ្រាម​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ចូលរួម​នោះ។

Ar5

សង្គ្រាមសំខាន់ៗ​ដេល​អាមេរិក​ចូល​រួម​មាន៖សង្គ្រាមបដិវត្តន៍អាមេរិក, សង្គ្រាមអាមរិកនិង​មិកស៊ិក សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមរិក សង្គ្រាមប្រឆាំងអេស្ប៉ាញ សង្គ្រាមលោកលើក​ទី​១ សង្គ្រាមលើកលើក​ទី​២ សង្គ្រាមកូរ៉េ សង្គ្រាមវៀតណាម សង្គ្រាមប្រទេស​អីរ៉ាក់ សង្គ្រាមអាមេរិកក្នុង​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន​ជាដើម។

5385f5ca69bedd787513aa57

អ្នកស្លាប់និងរបួសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិល (១៨៦១-១៨៦៥) និងសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ (១៩៣៩-១៩៤៥)។ រាល់សង្រ្គាមទាំងនោះ បានទាមទារជីវិតទាហានអាមេរិកជាង ១ លាននាក់។ ចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះមានទម្ងន់បន្ថែមទៀត ដោយសារចំនួនប្រជាជនអាមេរិកទាំងមូលក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមទាំងពីរមានចំនួនតិចជាងសព្វថ្ងៃ។

សរុប​មក​សង្គ្រាម​ដេល​ផ្ដាច់​ជីវិត​ទាហានអាមេរិក​ច្រើន​ជាង​គេ​គឺក្នុង​សង្គ្រាមស៊ីវិល​អាមរិក​ដែក​ផ្ដាច់​ជីវិតមនុស្ស ១,០៨៤,៩៣៨ នាក់​ហើយសង្គ្រាមលោក​លើក​ទី​២ចំនួន​ ១,០៧៦,២៤៥នាក់។

រូបភាព​ខាង​ក្រោម​ជា​តារាង​បញ្ជី​អ្នក​ស្លាប់ក្នុង​សង្គ្រាម​នានាដែល​អាមរិក​ចូល​រួម៖

5385efe1ecad04a74213aa52