បើមានរឿងទាំង ១១ នេះកើតឡើង គឺបញ្ជាក់ថាដៃគូជីវិតរបស់អ្នក កំពុងក្បត់អ្នកហើយ

តើអ្នកមានការសង្ស័យលើដៃគូរបស់អ្នកដែរឬទេ? តើអ្នកសន្មត់ថាដៃគូបស់អ្នក នឹងចេញទៅក្រៅជាមួយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ដោយកុហកអ្នក?

តើអ្នកចង់ដឹងអំពីវិធីដើម្បីចាប់កំហុសពួកគេដែរឬទេ? ខាងក្រោមនេះគឹជាវិធីសាស្រ្តដើម្បីដឹងថាដៃគូរបស់អ្នកក្បត់អ្នកដែរឬទេ។

១. ដៃគូបស់អ្នក បានចាប់ផ្តើមតាមដាននូវទម្លាប់របស់អ្នក

ដៃគូរបស់អ្នក បានចាប់ផ្តើមតាមដាននូវទម្លាប់របស់អ្នក ហើយពួកគេសួរអ្នក តើពេលណាអ្នកនៅផ្ទះ ហើតើពេលណាលអ្នកមិននៅផ្ទះ។ ប្រសិនបើជួបនឹងសញ្ញានេះ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ដៃគូរបស់អ្នកអាចនឹងមានអ្នកថ្មី ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប។

Mens Watch Size Wrist

២. អ្នក និងដៃគូរបស់អ្នក លែងចូលគេងក្នុងពេលតែមួយ

ដៃគូរបស់អ្នកនិយាយថា គេមានការងារធ្វើ ហើយគេត្រូវការពេលវេលាយូរជាងនេះដើម្បីដើម្បីបញ្ចប់វា។

155915588 Copy 768x528

៣. ដៃគូរបស់អ្នកមាន ក្លិនក្រអូបថ្មីៗ?

តើដៃគូបស់អ្នកមានក្លិនថ្មីៗឬ? បើមាន គេទំនងជាមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតហើយ។ មនុស្សថ្មីនោះអាចលើកទឹកចិត្តគាត់ ឱ្យផ្លាស់ប្តូរក្លិនក្រអូបរបស់ទឹកអប់។

Woman Putting On Perfume GettyImages 450746303

៤. ដៃគូរបស់អ្នកលែង ចូលចិត្តរឿងស្នេហា

អ្នកអាចព្យាយាម និងធ្វើឱ្យពួកគេមើលខ្សែភាពយន្តស្នេហាសំណព្វរបស់អ្នក ហើយមើលប្រតិកម្មរបស់ពួកគេ។ គេនឹងស្ងាត់។ តើគេបដិសេធឬទេ? ប្រសិនបើគេបដិសេធនោះ វាប្រហែល...

86803703

៥. ដៃគូរបស់អ្នកចេញក្រៅញឹកញាប់ និងយូរៗ

តើគេប្រាប់អ្នកថាគេត្រូវទៅរកទិញឥវ៉ាន់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមិនមានភាពច្បាស់លាស់ ឬប្រហែលជាចេញក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិមួយចំនួន ហើយអ្នកមិនដឹងថា នោះជានរណាខ្លះ។

25aaefa7 0480 48d3 A7c8 482469d172a0

៦. ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តើអ្នកណាបានផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃ? នរណាម្នាក់ដែលកំពុងឈ្លោះគ្នា ឬនរណាម្នាក់ដែលលាក់អ្វីមួយ? ពួកវាទំនងជារៀបចំឡើងវិញនូវទម្លាប់របស់ពួកគេ សម្រាប់មនុស្សថ្មី។

Spike_checking_a_checklist_S4E01 545x307

៧. ដៃគូរបស់អ្នក ចាប់ផ្តើមយកចិត្តទុកដាក់ លើរូបរាងរបស់គេ

អ្នកដឹងទេថាគេ ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបរាងរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេបានចាប់ផ្តើមយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុន។ បើចឹងមែនប្រហែល គេមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ នៅពេលគេរៀបចំខ្លួនច្រើនជាងអ្វីដែលចាំបាច់។

O MAN LOOKING IN MIRROR Facebook 768x384

៨. ចាប់ផ្ដើមប្រើភាសាថ្មី

ដៃគូរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមរើសយកឃ្លានិយាយ ជាច្រើនដែលអ្នកមិនដែលធ្លាប់ឮ។ គេថែមទាំងមានទស្សនៈថ្មី ឬមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។

C1d148319f043285c0d1593b17e10ea64a7b532161b57658c21177614b17ee01

៩. មានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ

អ្នកអាចកត់ស្គាល់ឥរិយាបថរបស់ពួកគេ រាប់ចាប់ពីទម្លាប់នៃការបរិភោគអាហារ ដល់ទម្លាប់នៃការគេង។

Handsome Business Guy With Mobile Phone Worried_23 2147580190

១០. ដៃគូរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមរវល់ច្រើន

តើអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នក មានកាលវិភាករួមគ្នាដែរឬទេ? តើកាលវិភាគរបស់អ្នកមិនដែលត្រូវគ្នាទេ។ ប្រសិនបើមិនត្រូវគ្នា នោះហើយជារឿងដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។

Shark Cartoon 112

១១. ដៃគូរបស់អ្នកចាប់អារម្មណ៍លើការរួមភេទមែនទេ?

ទំនាក់ទំនងថ្មីអាចធ្វើឱ្យជីវិតផ្លូវភេទរបស់នរណាម្នាក់មានភាពខុសប្លែកពីធម្មតា។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញដៃគូបស់អ្នកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ ឬមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងលើគ្រែនោះ អ្នកមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ ថាដៃគូរបស់អ្នកកំពុងបន្លំ។

Condoms_1050x700 545x363