តេស្ត: សូមបកស្រាយ តើបុរសពិការនេះ ស្លាប់ដោយសារចងក ឬត្រូវគេសម្លាប់?

តើអ្នកគិតថាអ្នកជាអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដ៏អស្ចារ្យទេ? សូមសាកល្បងជំនាញសង្កេតរបស់អ្នកជាមួយការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះ។

នៅក្នុងរូបភាពដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកគឺមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយបានចងក ហើយមានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបាន។

ដូច្នេះបន្ទាប់ពីក្រឡេកមើលរូបភាពយ៉ាងហ្មត់ចត់តើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេច?

ការធ្វើអត្តឃាត ឬឃាតកម្ម?

Detective Picture Riddle Is This A Murder Or A Suicide IV

ដូច្នេះតើអ្នកអាចធ្វើការបកស្រាយបានទេ? ទុកចម្លើយរបស់អ្នកនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម។

អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើចម្លើយរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវដែរឬទេដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានចម្លើយត្រឹមត្រូវ សូមស៊ែរចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅលើ។

ចម្លើយ និងការបកស្រាយ:

ចម្លើយ៖ ឃាតកម្ម។

ការពន្យល់៖

1. ឈើច្រត់ត្រូវបានទុកឆ្ងាយពីបុរសនោះ។

2. មានកែវទឹកចំនួន ២ នៅលើតុដែលបង្ហាញថាមនុស្ស ២ នាក់មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់នេះ។

3. សៀវភៅ និងប៊ិចនៅលើគ្រែបង្ហាញថាមនុស្សនោះពិតជាកំពុងអានសៀវភៅនៅលើគ្រែមុនពេលដែលរឿងនេះកើតឡើង ប៉ុន្តែមានប៊ិចដាច់ដោយឡែកមួយរួមជាមួយកំណត់ត្រានៅលើតុសិក្សា។ ការណ៍នេះអាចត្រូវបានរៀបគំរោងដោយឃាតករ។

4. សញ្ញាមួយចំនួននៃការតស៊ូជាមួយគ្នានៅពេលដែលនាឡិកាត្រូវបានបែកហើយធ្លាក់ចុះ៕

ប្រែសម្រួល៖ ក្នុងស្រុក

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ Vireak007