យើងស្គាល់ពីល្បឿនពន្លឺ ចុះមានដឹងថា តើគេវាស់ល្បឿនពន្លឺដោយរបៀបណាទេ ?

​បច្ចុប្បន្ន​នេះ គេ​ដឹង​ថា ពីភពផែនដី​ទៅ​ព្រះចន្ទ មាន​ចម្ងាយ​ជាង ៣៨ម៉ឺន​គីឡូម៉ែត្រ។ ពី​ផែនដី​ទៅ​ព្រះអាទិត្យ ជិត ១៥០លាន​គីឡូម៉ែត្រ។ ផ្កាយ​ដែល​នៅ​ជិត​ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ​របស់​យើង​ជាងគេ គឺ​ប្រព័ន្ធ​ផ្កាយ​អាល់ហ្វាសិនថូរី ស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ​ជាង ៤ឆ្នាំ​ពន្លឺ។ មុខកាត់​របស់​កាឡាក់ស៊ី​មីលគីវេ​របស់​យើង មាន​ប្រវែងប្រមាណ​ពី ១០ម៉ឺន ទៅ២០ម៉ឺន​ឆ្នាំ​ពន្លឺ។

ចំណែក​កាឡាក់ស៊ី​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ជិត​យើង​បំផុត គឺ​កាឡាក់ស៊ី​អង់ដ្រូម៉ែត ស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា ២,៥លាន​ឆ្នាំ​ពន្លឺ... ក៏ប៉ុន្តែ សំណួរ​​ចោទឡើង​ថា តើ​គេ​អាច​វាស់​ចម្ងាយ​ដ៏​សម្បើម​អស់​ទាំងនេះ​បាន​ដោយ​របៀបណា?

Maxresdefault

Hqdefault

Distance_ladder

នៅ​ក្នុង​វិស័យ​តារាសាស្ត្រ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​​យក​ចម្ងាយ​នៃ​អ្វីៗ​ដែល​នៅជិត ហើយ​ដែល​គេ​អាច​វាស់​បាន​ដោយ​ផ្ទាល់ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​មូលដ្ឋាន ឈាន​ទៅ​​វាស់​ចម្ងាយ​ទៅ​កាន់តែ​ឆ្ងាយ​ឡើងៗ ទៅតាម​គោល​ការណ៍​មួយ ដែល​គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​តាម​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា “Cosmic distance ladder”។

រៀបរៀងដោយ ស្តេចផារាអង់

រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ​៖ ក្នុងស្រុក