តើអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់អ្នក ដែលធ្វើឱ្យអ្នកផ្សេងចង់ពឹងផ្អែកលើអ្នក?

ជ្រើសរើសរូបសត្វមួយដែលទាក់ចិត្តអ្នកជាងគេ ដើម្បីដឹងថា តើអ្នកមានចំណុចពិសេសអ្វី ដែលធ្វើឱ្យអ្នកដទៃចង់ពឹងផ្អែកលើអ្នក?

A. អ្នកគឺជាមនុស្សពូកែ!

Screen Shot 2020 12 10 At 3.21.44 PM

បញ្ញារបស់អ្នកតែងតែធ្វើឱ្យអ្នកដទៃភ្ញាក់ផ្អើល។ អ្នកឆ្លាត ប៉ុន្តែលោភលន់ណាស់ មិនចេះស្កប់ស្កល់ទេ។ មនុស្សជុំវិញតែងតែចង់នៅក្បែរអ្នកដើម្បីរៀនសូត្រពី“ ភាពឆ្លាត” របស់អ្នក! មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារដឹងថាអ្នកមានការគាំទ្រនៅពេលពួកគេត្រូវការវា។

B. អ្នកមានចិត្តល្អ!

Screen Shot 2020 12 10 At 3.21.51 PM

អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមិត្តរបស់អ្នក។ ពួកគេតែងតែយំនៅលើស្មារបស់អ្នក ឬសើចនៅទីងងឹតជាមួយអ្នក។ ទោះបីជាវាច្បាស់ថាមិត្តរបស់អ្នកខុសក៏ដោយ ក៏អ្នកនឹងមិនបោះបង់ពួកគេចោលដែរ នៅពេលដែលពួកគេទន់ខ្សោយ។ អ្នកនឹងវិភាគតែបញ្ហានៅពេលដែលពួកគេស្ងប់ចិត្ត ព្រោះអ្វីដែលអ្នកធ្វើអ្នកនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃនៅជុំវិញអ្នក។

C. អ្នកគឺជាអ្នកមាន!

Screen Shot 2020 12 10 At 3.21.57 PM

អ្នកមិនត្រឹមតែជាអ្នកមានរូបរាងកាយល្អប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏មានបញ្ញាផងដែរ។ អ្នករស់នៅដោយបាវចនា "ផ្តល់ឱ្យដោយគ្មានការទទួល" ។ វាល្អ ប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្នកផងដែរ។

D. អ្នកមានភាពធន់!

Screen Shot 2020 12 10 At 3.22.02 PM

អ្នកពិតជារឹងមាំ និងសុទិដ្ឋិនិយម! ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល អ្នកនៅតែអាចរកផ្លូវឡើងទៅខាងលើបាន។ ហេតុដូច្នេះហើយមនុស្សជាច្រើនចង់“ ពឹងផ្អែក” លើអ្នកដើម្បីឱ្យអ្នក“ ទាញចេញ” ក្នុងគ្រាដែល“ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត”៕

ប្រភព ៖ iOne / ប្រែសម្រួល ៖ ភី អេក (ក្នុងស្រុក)