រាងអណ្តាត អាចពណ៌នាលម្អិត ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នក

តោះ! សាកល្បងចំណាំរាងអណ្ដាតរបស់អ្នក ដើម្បីដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈជាក់ស្ដែងដែលអ្នកមាន។

១. អណ្ដាតរាងទី ១

Screen Shot 2020 12 13 At 4.56.30 PM

អ្នកចូលចិត្តត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយមនុស្សដែលយល់ និងគាំទ្រអ្នក។ ភាគច្រើនអ្នកគឺជាមនុស្សរីករាយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ធ្វើឱ្យអ្នកអាក់អន់ចិត្តភ្លាមៗ អ្នកប្រាកដជាអស់សង្ឃឹមនឹងគេយូរណាស់។

អ្នកខ្លាំងហើយអ្នកតែងតែរងទុក្ខទ្វេដងដូចមនុស្សដទៃទៀត ព្រោះអ្នកខ្លាំងពេក អ្នករឹងមាខ្លាំងណាស់។

២. អណ្ដាតរាងទី ២

Screen Shot 2020 12 13 At 4.56.37 PM

អ្នកតែងតែដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ កុំខ្លាចក្នុងការនិយាយការពិត អ្នកស្អប់នៅពេលមនុស្ស ឬកាលៈទេសៈរារាំងផែនការរបស់អ្នក។

ជាធម្មតាអ្នកនិយាយរឿងដំបូងដែលចូលមកក្នុងគំនិតរបស់អ្នក ដោយមិនគិតថាអ្នកអាចធ្វើឱ្យអ្នកដទៃអាក់អន់ចិត្តឡើយ។ ទោះយ៉ាងណា អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានការលះបង់ខ្ពស់ហើយគោរពអ្នកដទៃ។

៣. អណ្ដាតរាងទី ៣

Screen Shot 2020 12 13 At 4.56.42 PM

អ្នកគឺជាមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេស។ អ្នកឆ្លាតហើយអ្នកចូលចិត្តរីកចម្រើន នោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកទាក់ទាញមនុស្សអស្ចារ្យជាច្រើនមករកអ្នក។ អ្នកមិនមានមិត្តភក្តិច្រើនទេ ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជាមួយអ្នកគឺដោយសារតែវាសំខាន់ណាស់៕

ប្រភព ៖ iOne / ប្រែសម្រួល ៖ ភី អេក (ក្នុងស្រុក)