សម្រាប់បងៗដែលមានក្បាលពោះ ឥឡូវនេះងាយរកទិញសម្លៀកបំពាក់ ដែលសាកសមណាស់!

ខ្ញុំជឿថាបុរសជាច្រើនមានសំណួរនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ។ ហេតុអ្វីបានជារ៉ូបូតបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់? សាច់ដុំ, ដៃ, សាច់ដុំពោះត្រូវបានរិតតឹង។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំក្រាបចុះក្រោមដើម្បីពិនិត្យមើលខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដកដង្ហើម។ សម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះមិនបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រុសភាគច្រើនជាមួយនឹងក្បាលពោះតូច។

ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ខ្លះ អ្នកផលិតខ្លួនឯងយល់ពីបញ្ហានៅចំណុចនេះ។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើម៉ាឡាកាំងធាត់ដើម្បីផ្គូរផ្គងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទរបស់របស់អតិថិជន។ ហើយសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានផលិតដើម្បីទ្រទ្រង់ "ក្បាលពោះ" ផងដែរ។ ជឿថាបុរសជាច្រើនចង់បានសម្លៀកបំពាក់ដែលសមនឹងរូបរាងរបស់ខ្លួន។

តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញទេ?

តើអ្នកណាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់? ប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្នកមានក្បាលពោះប៉ុណ្ណោះ។ អាវយឺតនេះអាចសក្តិសមនិងអ្នក។

ឈុតនេះពិតជាសក្តិសមសម្រាប់បុរសទាន់សម័យ

អាវធំនេះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខស្រួល។

គំរូម៉ាឡាកាំងនេះរាងជ្រុះបន្តិចទេដឹង ។

អាវនិងខោគឺពិតជាសក្តិសមមែនទែន។

អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើននិយាយថា ម៉ូដែលនេះអាចសមស្របសម្រាប់សិស្សដែលមានសាច់ដុំតឹង។

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ wtfintheworld